Aort Kapak Yetmezliği Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Aort kapak yetmezliği hastalığını daha iyi anlayabilmek için, aort kapağı hakkında biraz bilgi sahibi olmada fayda vardır. Bu kapak kalbin sol karıncık (ventrikül) adı verilen  ve temiz kanın toplandığı odacık ile aort damarı arasında yer alan bir kapaktır. Kalp, sol karıncıkta toplanan temiz kanı, aort damarı aracılığıyla tüm vücuda pompalar. Aort damarı içine pompalanan bu kanın  kalbe geri dönmesini aort kapağı önler. Eğer şeşitli nedenlerden dolayı bu kapak görevini yerine getiremezse tam kapanamaz ve pompalanan kan kalbe geri döner. Bu duruma aort kapak yetmezliği adı verilir. 

Aort Kapak Yetmezliği Nedir?

Aort damarına kalbin pompaladığı kanın, aort kapağının yetersiz kapanması sonucu kalbe geri dönmesine aort kapak yetmezliği denir. Bu durumda kalp her kasıldığında, gönderdiği kanın bir kısmı ile tekrar dolar. Bu kalbin iş yükünün artmasına neden olur. Bir süre sonra kalp yorulur, büyür ve artık çalışamaz hale gelir. 

Aort Kapak Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir?

Aort kapak yetmezliği belirtileri hastanın kalbine geri dönen kanın miktarına yani yetmezliğin derecesine göre değişir. İlk evredeki hastalık belirtileri gözükmez fakat evre ilerledikçe belirtiler çıkmaya başlar. Evre ilerledikçe sol ventrikül daha çok kan ile dolmaya başlar ve iş yükü artan kalbin kasılması daha da zorlaşır. Kasılmakta zorlanan kalbin atışları hissedilmeye başlar. Yeterli miktarda kan pompalanmadığı için hasta çabuk yorulur, nefes darlığı çeker. Diğer belirtiler arasında ritim düzensizliği, çarpıntı hissi ve kalbin dinlenmesiyle üfürüm duyulmasıdır. 

Aort Kapak Yetmezliğinin Tanısı Nasıl Konur?

Aort kapak yetmezliğinin kesin tanısında uygulanması gereken tetkik kalbin ultrasonu yani ekokardiyografi (EKO) işlemidir. Eko tanı için önemli bilgiler verir ve hastalığın kesin tanısı bu sayede konulabilir. 

Aort Kapak Yetmezliği Evreleri Nelerdir? 

Evre A (Evre 1): En hafif derecedir. Bu kişilerde aort kapak yetmezliği henüz yoktur, ancak bu kişilerde kapak yetmezliği gelişme riski bulunmaktadır.  Aort kapağında geçirilmiş iltihap ya da romatizmal kalp hastalığı öyküsü olan kişiler, doğuştan kapak bozukluğu olan kişiler bu grupta yer alır. 

Evre B (Evre 2):  Hafif ve orta derecede aort yetmezliğinin olduğu evredir.  Bu evrede henüz herhangi bir şikâyet ya da belirti yoktur. Kalp normal olarak çalışır. Ancak sol kalp karıncığı çok fazla genişlemiştir.

Evre C (Evre 3): Bu evrede de çok fazla bir şikayet yoktur. Ancak aort kapağı artık sızdırmaya başlamıştır.

Evre D (Evre 4):  Aort kapak yetmezliğinin ileri derecede olduğu evredir. Aort kapağından önemli derecede kan geri kaçar. Halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı gibi belirtiler görülür. kalp genişler. 

Aort Kapak Yetmezliği Tedavisi Nasıldır?

Aort kapak ameliyatı her hasta için önerilen tedavi değildir. Tedavi, hastadan hastaya ve kapak yetmezliğinin derecesine göre değişir. A evresinde yer alan hastaya ilaç verilirken, D evresindeki hastaya genellikle ameliyat önerilir. Bu ameliyatta hastaya protez bir kapak takılır.  Takılan bu protez kapak sebebi ile hastanın ameliyattan sonra sürekli olarak kan sulandırıcı ilaçlar kullanması gerekir. Yapılan ameliyatların büyük bir çoğunluğu yeni kapak takma işlemi olsa da, bazı hastalarda kapakçık onarımı işlemi yapılır. 

Kaynak Kodu acıklama

Yorum (0)