Kullanıcı (Danışan) Üyelik Sözleşmesi

KULLANICI (DANIŞAN) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1- KONU

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); Şehremini Mahallesi, Kerpiçhane Sokak, No:5/3, Fatih/İstanbul adresinde mukim, 310947-5 İTO kayıt numaralı, Welltour Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından https://hastalarsoruyor.com/ alan adlı internet sitesi alan adlı internet sitesi ve benzeri platformlar üzerinden ÜYE’ye sunulacak olan tüm hizmet, ürün ve içeriklere ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini, sunulan hizmetlerin kullanım esasları ve işbu hizmet, ürün ve içeriklerden faydalanma şartve detayları düzenlemektedir.

hastalarsoruyor.com’da (“Online Platform”) sunulan hizmetler, Welltour Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından sağlanmaktadır. İşbu sözleşme, online platforum işleteni Welltour Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ile üyelik sözleşmesini kabul eden ÜYE arasında elektronik ortamda onaylanmıştır. Üye ve site yönetimi işbu sözleşmenin tarafları olarak, aşağıda bahsi geçen sorumlulukları eksiksiz, doğru, zamanında yerine getireceklerini karşılıklı kabul etmiş olurlar.

2- TARAFLAR ve TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

Kullanıcı          :           Siteyi ziyaret eden üye olmayan kişileri,

Üye                 :           Kullanıcı sözleşmesini kabul ederek, sitemiz tarafından talep edilen                                 bilgiler ile Siteye üyelik gerçekleştiren, hastalarsoruyor.com adlı                                   internet sitesinde hesap oluşturan ve hizmet talep eden gerçek ve tüzel                               kişiler.

Uzman            :           Doktor (tıp hekimi) ya da branş uzmanlığı sıfatına haiz olduğunu beyan                           eden, Üyelere tıbbi görüş verecek olan kişileri ifade eder.

Hizmet                        :           Site yönetimi tarafından satışa sunulmuş olan her türlü hizmet

Online platform                                             : hastalarsoruyor.com

Online Platform İşleteni                    : Welltour Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

3- KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Sayın Kullanıcı; hastalarsoruyor.com sitesine üyesi olmak ve sitenin sağladığı hizmetlerden faydalanmak için aşağıda sorumluluk ve kuralların düzenlendiği maddeleri okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. Siteyi kullanan ve kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurarak üyelik gerçekleştiren kullanıcılar bu sayfalarda yazılı şartları elektronik ortamda kabul edilmiş sayılmaktadır.

1.2. hastalarsoruyor.com’a on sekiz (18) yaşını doldurmamış kişiler kaydolamaz veya bilgi paylaşamaz. Eğer herhangi bir kişi hastalarsoruyor.com’a üye olurken Sözleşme ve Kullanım Koşullarını onaylarsa on sekiz (18) yaşını doldurmuş olduğunu beyan etmiş kabul edilir.

1.3. Bu siteyi kullanan, üye olan ve hizmet alan kişilerin aşağıda belirtilen tüm şart ve koşulları kabul ettiği, bağlı olunan yasalar ışığında hak ve fiil ehliyetine sahip olduğu anlamına gelmektedir.

4- BİLGİLENDİRME METNİ

4.1.Online platform, Üyeleri ve Uzmanları bir araya getirmektedir.Online platform bir bilgilendirme platformudur. Genel sağlık bilgilendirmesi amacı ile kurulmuş olup tedavi ve teşhis amacı taşımaz. Online platform yer alan bilgilerin ve/veya uzman tavsiyelerinin hiçbiri hasta muayenesi ve hastalık teşhisi anlamına gelmeyip, birebir hasta doktor muayenesinin yerini tutmaz. UZMAN’ların verdikleri cevaplar, hasta görüşmesi yapılmadan ve muayene edilmeden verilen cevaplar oldukları için sadece bilgilendirme ve fikir verme amacı taşırlar.

4.2.Online platform’da yer alan bilgilere göre tedavinin durdurulması ve değiştirilmesi kesinlikle önerilmez.Acil tıbbî durumlarda uzaktan sağlık hizmeti yerine en yakın acil servise başvurulması gerekmektedir.

4.3. Uzmanların yapacağı değerlendirmeler üye’nin sağlamış olduğu gelen belgeler ve şikâyetlerine dair açıklamaları üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle, fiziki muayene esnasında koyulabilecek tanı ve düşünceleri etkileyebilecek bazı kritik noktalar değerlendirilemez. Online platform uzmanları bu riskleri en aza indirgeyebilmek ve Üye’nin sağlık koşullarını tam olarak anlamak adına ihtiyaç duydukları bilgiler için Üye’ler ile irtibat halinde olsalar da bahsedilen risk her zaman mevcuttur.

4.4.Üye Online platform’dan hizmet aldığında yukarıda detayları belirtilmiş koşulları kabul eder.

4.5. Üye’nin sitenin sağladığı hizmetlerden yararlanması halinde sağlık durumu ile ilgili herhangi bir sonucu veya tedaviyi sözlü ve yazılı olarak garanti etmediği kabul ettiği varsayılır.

4.6. Online platform’da uzman olarak yer alan sağlık meslek mensuplarının kimliği ve uzmanlığı var ise uzmanlığı ayrı bir başlık altında belirtilmektedir.

4.7. Uzaktan sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin olarak;

Tarafların açık rızası olmaksızın uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin ses veya görüntü kaydı alınmasının yasaktır.Ancak, kişisel sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca alınan sağlık hizmetine ilişkin kayıtlar tutulmakta ve kişisel verilerin korunması mevzuatına ve mahremiyete uygun olarak Sağlık Bakanlığı bilgi sistemine aktarılmaktadır. Uzaktan sağlık hizmeti sunumunun başlayabilmesi için uzaktan sağlık bilgi sisteminin kamera ve/veya mikrofon erişimine izin verilmesinin istenebilecek ve taraflar arasında ses ve/veya görüntünün iletilememesi hâlinde, uzaktan sağlık hizmetinin başlamayabileceği, başlamış ise devam ettirilemeyebilecektir. Tıbbi veya hukuki sebeplerle karşı tarafa bilgi verilerek uzaktan sağlık hizmetinin her zaman sonlandırılabilmesi mümkündür. Uzaktan sağlık hizmeti veren kişinin, uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kullandığı bilişim sistemlerinin, kullanıcı adı ve parolalarının güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumludur.           

 

5- ONLİNE PLATFORM’DA SUNULAN HİZMETLER VE SORUMLULUK HALLERİ

5.1.Online platform’da yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak gereklidir. Hizmet, Üye’nin Online platform’a gerekli ve doğru belgeleri sağlayıp üye olması koşulu ile sunulacaktır. Uzmanlara soru sorabilmek, daha önce sorulmuş soruları görebilmek, forumlara katılabilmek ve çevrimiçi uzmanları görmek için üyelik şarttır. Online platform işleteni gerekli gördüğü durumlarda tek taraflı olarak Üye’nin hesabını silme veya üyeliğini askıya almaya hakkı olduğunu Üye kabul eder.

5.2.Online platform internet sitesi işleteni tarafından, Uzmanların vermiş olduğu görüşlerin doğruluğunu teyit etmez içeriğini denetlemez. Uzmanların vermiş olduğu görüş ve bilgiler nedeni ile sorumlu tutulamaz.

5.3.Online platform içerisinde yer alan uzmanlar site içerisindeki faaliyetleri sırasında ÜYE’lerden hiçbir isim altında ücret ve bedel talep etmez. Online platform işleteni tarafından, Uzmanların şahıs bazında ve/veya kurumsal olarak düzenli olarak site içerisinde faaliyette bulunacaklarının garantisini veremez. Online platform’da bulunan UZMAN’lar, Online platform’un işleteni olan şirketin kadrolu UZMAN’ları değillerdir. Bu faaliyetlerin tamamını veya bir kısmını yapmak veya yapmamak tamamen UZMAN’ların takdirinde olup, söz konusu faaliyetlerde aksama veya durma olması Online platform’u ve işleteninin hiçbir şekilde bağlamaz.

5.4.Online platform işleteni tarafından, ÜYE’lerin ücretli hizmet alıp almadığına bakmaksızın birbirleri ya da uzmanlar ile yaptığı görüşmelerde hakaret, iftira, huzur bozucu davranışlar, etik olmayan davranışlar vb. hallerde ÜYE’lerin siteyi kullanmasını kısıtlayabilir/ tamamen durdurabilir ve askıya alabilir, ÜYE’lik statüsünü iptal edebilir.

5.5.Online platform işleteni, Mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için makul bir süre için durdurma hakkına sahiptir.

5.6.Online platform, vermiş olduğu hizmetlere ilişkin kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. ÜYE iş bu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.

5.7.Online platform işleteni tarafından, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'linkler, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve Online platform tarafından link verilen web sitesini veya işleticilerini desteklemek amacı veya web sitesi içeriği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti anlamına gelmez, söz konusu içerikle ilgili olarak Online platform işleteninin sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.8. Kullancı web sitesi ve uygulamalara Üye olmak isterse, önce Online Platform üzerinde yayınlanan Üyelik Forumu’nu doğru bilgiler ile doldurmalı, gerekli onayları vermeli ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmelidir. "Kullanıcı Adı" Üye’ ye özeldir ve aynı "Kullanıcı Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Web sitesi, Üye’ nin şifre kullanımı ile ilgili kullanıcı hataları sebebiyle doğacak müspet veya menfi hiçbir zarardan sorumlu değildir.

6- TARAFLARIN HAKLARI VE SORUMLULUK HALLERİ

6.1. ÜYE, Online platform’da sunulan hizmetin teşhis ve tedavi amaçlı olmadığını, bilgilendirme amacı ile faaliyette bulunduğunu, UZMAN’ın vermiş olduğu görüşlerden ve bilgilerden Online platform işleteninin sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

6.2. ÜYE, Online platform üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur. ÜYE, Online platform’un kullanımı sırasında 3.şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret, iftira, örf ve adetlere aykırı eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder.

6.3. Üye, diğer üyelerin veya Online platform’un yazılım veya verilerine izinsiz olarak ulaşır veya kullanır ise bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki sorumluluk üyeye ait olup, Site Yönetiminin bir sorumluluğu bulunmaz.

6.4. ÜYE, Online platform’dan sadece kişisel amaçlar ile faydalanabileceğini, Online platform içerisinde bulunan hiç bir hizmeti ticari olsun olmasın başkalarına kullandıramayacağını beyan eder.

6.5. ÜYE, Bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, aylık / yıllık veya belirli dönemsel üyeliklerde hizmeti kullanmadığından bahis ile bedel iadesi, mahsup ve devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

6.6. ÜYE, kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. ÜYE’lerin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla Online platform işleteninin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.7. ÜYE, Online platform’a erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup Online platform hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten/hizmetleri kullanamamaktan dolayı Online platform’u sorumlu tutamaz.

6.8. İnternetin küresel doğasının farkında olarak, Üye; internet, veri, elektronik posta veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına, Üye’nin web sitesini kullandığı ülkedeki tüm yerel mevzuata ve Uluslararası hukuk kurallarına uymayı kabul eder.

6.9. Online Platform, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik ÜYE tarafından Online Platform’un bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. ÜYE’nin söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

6.10. Üye Online Platform’da sunulan hizmetlerden ancak Online Platform’da beyan edilen ücretleri yine Online Platform’da beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

7- ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI

7.1. ÜYE dilediği zaman Online platform’da bulunan üyeliğini sonlandırabilir. Bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifade edilen hizmetlerden olması nedeni ile hizmetin alınmasından sonra ÜYELİK iptali halinde bedel iadesi talep edilemez.

7.2. Online platform işleteni tarafından, ÜYE’nin İşbu sözleşmede yazılı kurallara uymaması halinde üyeliğini tek taraflı ve bildirimsiz olarak askıya alabilir/iptal edebilir ve ÜYE’nin tekrar siteden faydalanmasını sağlayacak teknik engellemelere başvurabilir.

7.3. Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Üye, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Online Platform’u kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Üye’ye para iadesi yapılmaz.

8- MÜCBİR NEDENLER

İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu’nda sayılan haller ve İnternet alt yapısında ortaya çıkabilecek arızalar kesilmeler, Online platform’un hizmet aldığı 3.firmalar tarafından hizmet kesintisine neden olabilecek eylemler taraflarca mücbir sebep(ler) olarak kabul edilir. Mücbir sebeplerin 30 günden fazla sürmesi halinde taraflar tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

9- GİZLİLİK VE GÜVENLİK

9.1. Online platform gelişmiş güvenlik önlemleri alınarak hazırlanmıştır ve dünya genelinde ortaya çıkan teknolojik yeniliklere en kısa sürede ulaşarak, kendi alt yapısına uygulamaktadır. Ancak, herhangi bir web sitesinde veyahut mobil uygulama da bulunan güvenlik sistemi, kendisine yöneltilecek siber saldırılara veya uygulama vasıtasıyla tarafımıza ulaştırdığınızın bilgilerin istem dışında paylaşılmasına karşı hiçbir zaman %100 güvenli değildir.

9.2. Online platform’un sunduğu hizmetlerden yararlanırken; veri tabanımızda yer alan ve tarafımıza iletişmiş olan bilgilere ilişkin yolsuzluk, herhangi bir izinsiz açıklama, meydana gelebilecek herhangi bir kasten saldırı, hata, gecikme ve arızaya dair veri kaybı veya ifşası ile ilgili risklerin varlığının bilginiz dahilinde olduğunu ve sadece sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş olursunuz. 

10- KİŞİSEL BİLGİLER

10.1. Online platform, bütün ayrıntıları bu hassasiyet ve özenle oluşturulmuştur. Online platform sitesini kullanan ÜYE’lerin ve yapılan işin güvenliği üzerinde önemli derecede hassasiyet göstermektedir.

10.2. Üyelik sırasında verilen e-posta, adres, isim, soy isim ve vb. içerikler kişisel bilgilerinizi oluşturur. Online platform hiçbir zaman bu bilgileri diğer ÜYE’ler ile paylaşmaz.

10.3. Online platform vermiş olduğu hizmetin niteliği gereği UZMAN’ların kişisel bilgilerinize erişimine izin verebilir. Online platform, UZMAN’lar vasıtası ile ya da diğer İş ortakları aracılığı ile size tanıtım maillerini gönderebilir, sms atabilir veya tanıtım broşürleri gönderebilir.

10.4. Online platform işleteni tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Üyelere ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Online platform internet sitesi üzerinden erişilebilecek olan Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kullanıcı, Online platform sitesinde dolaşım gerçekleştirmeden önce Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Hasta Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikasını okumakla yükümlüdür.

10.5. Kişisel verilerinize ilişkin; veri sorumlusu ve varsa temsilcilerine, hangi amaçla işleneceğine, kimlere hangi amaçla aktarılabileceğine, veri toplama yöntem ve sebeplerine ve diğer hususlara Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ve Hasta Aydınlatma Metni Metnimizde sayfasından ulaşabilirsiniz.

10.6. Üye’nin muayene talebi iletirken, doktor değerlendirirken, doktora soru sorarken ve deneyimlerini paylaşırken özel nitelikli kişisel veri içeren paylaşımlarda bulunabilmesi mümkün olduğundan Üye’nin hesap oluştururken Açık Rıza Metni’ni okuması ve bu tür paylaşımlarda bulunacaksa paylaşımları sebebiyleOnline platform işleteninin özel nitelikli kişisel verilerini işleyebileceğine açık rıza vermesi gerekmektedir.

10.7.Üye’nin Online platform internet sitesi üzerinden doktor değerlendirirken, doktora soru sorarken, deneyimlerini paylaşırken sağladığı içerikler ile kullanıcı adı, adı soyadı ve profil fotoğrafı Üye’nin Online platform’da görünür olabilmesi için alenileştirilebilmektedir.

11- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

11.1. Online platform içerisinde yer alan bütün görseller, veri tabanı, bilgi, belge ve her türlü materyalin hak sahibi Online platform olup, ÜYE sitede bulunan hizmetleri sadece görüntüleme hakkına sahiptir. UZMAN’lar tarafından yüklenen makaleler, videolar vb. materyallerin eser sahibi UZMAN olup, Online platform işbu materyallerinin Online platform’da yayınlanması için eser sahibine tanınan hakları kullanım hakkına sahiptir. İşbu durum ÜYE’nin UZMAN’lara ait eserleri kişisel amaçları dışında kullanım hakkı vermez. ÜYE her halükarda sitede bulunan hiçbir materyali kopyalamayacağını, Çoğaltmayacağını, yaymayacağını ticari olsun olmasın 3.Şahısların kullanımına sunmayacağını taahhüt eder.

11.2. İşbu maddenin tek istisnası, verilen link ve bağlantı ve diğer tanımlayıcı verilere müdahale etmemek şartı ile kişisel kullanım kapsamında Online platform üzerinden paylaşım izni verilen sosyal mecra hesaplarıdır.

11.3. Üye yüklediği içerikler ile Online Platform’un kullanımından münhasıran sorumludur. Üye, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Online Platform’unkullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Online Platform’unsorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

 

12-YÜRÜRLÜK

12.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

12.2. İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, Sözleşme’nin yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.

12.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi Online platform internet sitesinde ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. ÜYE’ler işbu Sözleşme hükümlerini Online platform’a üye olduklarında kabul etmiş olurlar. Online platform istediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler Online platform internet sitesindeyayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş sayılır.

12.4.Üyenin, web sitesi ve uygulamalarda bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

12.5. Üyenin sistem içinde giriş yaparken kullandığı telefon numarasına gönderilen SMS’lerin de üyeliğin kullanım ve iptali bakımından tebligat yapılmaya elverişli olması durumunda kullanımına onay vermiş sayılır.

12.6. KVKK Aydınlatma Metni, Aydınlatılmış Onam ve Ön Bilgilendirme Formu ve Çerez Politikası işbu sözleşmenin birer eki niteliğinde olup taraflar bunları okumuş, anlamış ve kabul etmişlerdir.

13- UYUŞMAZLIKLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabii olup, söz konusu uyuşmazlıklara ilişkin Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Online platform işleteninin ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.