Doktor (Uzman) Üyelik Sözleşmesi

DOKTOR (UZMAN) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1- KONU

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); Şehremini Mahallesi, Kerpiçhane Sokak, No:5/3, Fatih/İstanbul adresinde mukim, 310947-5 İTO kayıt numaralı, Welltour Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından https://hastalarsoruyor.com/ alan adlı internet sitesi ve benzeri platformlar üzerinden DOKTOR’a sunulacak olan tüm hizmet, ürün ve içeriklere ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini, sunulan hizmetlerin kullanım esasları ve işbu hizmet, ürün ve içeriklerden faydalanma şart ve detayları düzenlemektedir.

hastalarsoruyor.com’da (“Online Platform”) sunulan hizmetler, Welltour Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi “tarafından sağlanmaktadır. İşbu sözleşme, online platforum Welltour Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ile üyelik sözleşmesini kabul eden DOKTOR arasında elektronik ortamda onaylanmıştır. DOKTOR ve site yönetimi işbu sözleşmenin tarafları olarak, aşağıda bahsi geçen sorumlulukları eksiksiz, doğru, zamanında yerine getireceklerini karşılıklı kabul etmiş olurlar.

2- TARAFLAR ve TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

Kullanıcı: Siteyi ziyaret eden üye olmayan kişileri,

Doktor: Üyelik sözleşmesini kabul ederek, sitemiz tarafından talep edile bilgiler ile Siteye    üyelik gerçekleştiren, hastalarsoruyor.comadlı internet sitesinde hesap oluşturan kişiler

Üye: Kullanıcı sözleşmesini kabul ederek, sitemiz tarafından talep edilen  bilgiler ile Siteye üyelik gerçekleştiren, hastalarsoruyor.com adlı internet sitesinde hesap oluşturan ve hizmet talep eden gerçek ve tüzel kişiler.

Online platform: hastalarsoruyor.com

Online Platform İşleteni: Welltour Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

 

3- KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Sayın Kullanıcı; hastalarsoruyor.com sitesine üyesi olmak için aşağıda sorumluluk ve kuralların düzenlendiği maddeleri okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. Siteyi kullanan ve kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurarak üyelik gerçekleştiren kullanıcılar bu sayfalarda yazılı şartları elektronik ortamda kabul edilmiş sayılmaktadır.

1.2.Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

1.3. Bu siteyi kullanan, üye olan ve hizmet alan kişilerin aşağıda belirtilen tüm şart ve koşulları kabul ettiği, bağlı olunan yasalar ışığında hak ve fiil ehliyetine sahip olduğu anlamına gelmektedir.

4- BİLGİLENDİRME METNİ

4.1.Online platform, Üyeleri ve DOKTORLARI bir araya getirerek, genel sağlık bilgilendirmesi amacı ile kurulmuş olup tedavi ve teşhis amacı taşımaz. Online platform  bir bilgilendirme platformudur. Online platform yer alan bilgilerin ve/veya uzman tavsiyelerinin hiçbiri hasta muayenesi ve hastalık teşhisi anlamına gelmeyip, birebir hasta doktor muayenesinin yerini tutmaz. UZMAN’ların verdikleri cevaplar, hasta görüşmesi yapılmadan ve muayene edilmeden verilen cevaplar oldukları için sadece bilgilendirme ve fikir verme amacı taşırlar.

4.2. Online platform’da yer alan bilgilere göre tedavinin durdurulması ve değiştirilmesi kesinlikle önerilmez.Acil tıbbî durumlarda uzaktan sağlık hizmeti yerine en yakın acil servise başvurulması gerekmektedir.

4.3. DOKTORun yapacağı değerlendirmeler üye’nin sağlamış olduğu gelen belgeler ve şikâyetlerine dair açıklamaları üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle, fiziki muayene esnasında koyulabilecek tanı ve düşünceleri etkileyebilecek bazı kritik noktalar değerlendirilemez. Online platform uzmanları bu riskleri en aza indirgeyebilmek ve Üye’nin sağlık koşullarını tam olarak anlamak adına ihtiyaç duydukları bilgiler için Üye’ler ile irtibat halinde olsalar da bahsedilen risk her zaman mevcuttur.

4.4. DOKTOR, Online platform’dan hizmet aldığında yukarıda detayları belirtilmiş koşulları kabul eder.

4.5. Online platform’da uzman olarak yer alan sağlık meslek mensuplarının kimliği ve uzmanlığı var ise uzmanlığı ayrı bir başlık altında belirtilmektedir.

4.6. Uzaktan sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin olarak;

Tarafların açık rızası olmaksızın uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin ses veya görüntü kaydı alınmasının yasaktır. Ancak, kişisel sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca alınan sağlık hizmetine ilişkin kayıtlar tutulmakta ve kişisel verilerin korunması mevzuatına ve mahremiyete uygun olarak Sağlık Bakanlığı bilgi sistemine aktarılmaktadır. Uzaktan sağlık hizmeti sunumunun başlayabilmesi için uzaktan sağlık bilgi sisteminin kamera ve/veya mikrofon erişimine izin verilmesinin istenebilecek ve taraflar arasında ses ve/veya görüntünün iletilememesi hâlinde, uzaktan sağlık hizmetinin başlamayabileceği, başlamış ise devam ettirilemeyebilecektir. Tıbbi veya hukuki sebeplerle karşı tarafa bilgi verilerek uzaktan sağlık hizmetinin her zaman sonlandırılabilmesi mümkündür. Uzaktan sağlık hizmeti veren kişinin, uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kullandığı bilişim sistemlerinin, kullanıcı adı ve parolalarının güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumludur.   

 

5- ONLİNE PLATFORM’DA SUNULAN HİZMETLER VE SORUMLULUK HALLERİ

5.1. Online platform’da yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak gereklidir. Hizmet, DOKTORun Online platform’a gerekli ve doğru belgeleri sağlayıp üye olması koşulu ile sunulacaktır. Online platform işleteni gerekli gördüğü durumlarda tek taraflı olarak DOKTOR’un hesabını silme veya üyeliğini askıya almaya hakkı olduğunu Doktor kabul eder.

5.2. Online platform internet sitesi işleteni tarafından, DOKTORun vermiş olduğu görüşlerin doğruluğunu teyit etmez içeriğini denetlemez. DOKTOR’un vermiş olduğu görüş ve bilgiler nedeni ile sorumlu tutulamaz. Sorumluluk DOKTOR’a aittir.

5.3. Online platform içerisinde yer alan DOKTORlar site içerisindeki faaliyetleri sırasında ÜYE’lerden hiçbir isim altında ücret ve bedel talep etmez. Online platform’da bulunan DOKTOR’lar, Online platform’un işleteni olan şirketin kadrolu DOKTOR’ları değillerdir.

5.4. Online platform işleteni tarafından, DOKTOR’ların üyeler ile yaptığı görüşmelerde hakaret, iftira, huzur bozucu davranışlar, etik olmayan davranışlar vb. hallerde DOKTOR’un siteyi kullanmasını kısıtlayabilir/ tamamen durdurabilir ve askıya alabilir, üyelik statüsünü iptal edebilir.

5.5. Online platform işleteni, Mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için makul bir süre için durdurma hakkına sahiptir.

5.6. Online platform, vermiş olduğu hizmetlere ilişkin kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. DOKTOR iş bu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.

5.7. Online platform işleteni tarafından, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'linkler, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve Online platform tarafından link verilen web sitesini veya işleticilerini desteklemek amacı veya web sitesi içeriği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti anlamına gelmez, söz konusu içerikle ilgili olarak Online platform işleteninin sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.8. DOKTOR web sitesi ve uygulamalara Üye olmak isterse, önce Online Platform üzerinde yayınlanan Üyelik Forumu’nu doğru bilgiler ile doldurmalı, gerekli onayları vermeli ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmelidir. "Kullanıcı Adı" Üye’ ye özeldir ve aynı "Kullanıcı Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Web sitesi, DOKTOR’un şifre kullanımı ile ilgili kullanıcı hataları sebebiyle doğacak müspet veya menfi hiçbir zarardan sorumlu değildir.

6- TARAFLARIN HAKLARI VE SORUMLULUK HALLERİ

6.1. Online platform’da sunulan hizmet teşhis ve tedavi amaçlı değil,bilgilendirme amaçlıdır. DOKTOR’un vermiş olduğu görüşlerden ve bilgilerden Online platform işleteninin sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.2. DOKTOR, Online platform üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur. DOKTOR, Online platform’un kullanımı sırasında 3.şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret, iftira, örf ve adetlere aykırı eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder.

6.3. DOKTOR, diğer üyelerin, doktorların veya Online platform’un yazılım veya verilerine izinsiz olarak ulaşır veya kullanır ise bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki sorumluluk DOKTORA ait olup, ONLİNE Platform İşleteninin bir sorumluluğu bulunmaz.

6.4. DOKTORun sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer doktor ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla Online platform işleteninin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.7. DOKTOR, Online platform’a erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup Online platform hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten/hizmetleri kullanamamaktan dolayı Online platform’u sorumlu tutamaz.

6.8. İnternetin küresel doğasının farkında olarak, DOKTOR; internet, veri, elektronik posta veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına, DOKTOR’unOnline Platformu kullandığı ülkedeki tüm yerel mevzuata ve Uluslararası hukuk kurallarına uymayı kabul eder.

6.9. DOKTOR, tek bir üyelik hesabı tesis etme hakkına sahip olup, üye hesabının Online Platform tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben DOKTOR tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Online Platform’un herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak üye hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

6.10. DOKTOR, Online Platform’unüçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Online Platform hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Online Platform’danfaydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Online Platform barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Online Platform’a kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Online Platform’aİşleten’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (DOKTOR’un üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Online Platform’un çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.11. Online Platform’a ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde DOKTOR, Online Platform’lailetişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. DOKTOR’un teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek uygun kanallardan sağlanacaktır.

6.12. DOKTOR’aOnline Platform üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. DOKTOR, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. DOKTOR, Online Platformüzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Online Platformüzerinden erişilen veya iletişim araçları bakımından da DOKTOROnline Platformüzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. İşleten,Online Platformüzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

6.13. Online Platform, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik DOKTOR tarafından Online Platform’un bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. DOKTOR’un söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

7- ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI

7.1. DOKTOR, Online platform’da bulunan üyeliğini ÜYEler tarafından oluşturulan ve Doktor tarafından onaylanan hizmet takvimine uygun olmak ve Online Platform İşletenine en geç 48 saat öncehaber vermek koşuluyla her zaman sonlandırabilir.

7.2. Online platform işleteni tarafından, DOKTOR’un İşbu sözleşmede yazılı kurallara uymaması halinde üyeliğini tek taraflı ve bildirimsiz olarak askıya alabilir/iptal edebilir ve DOKTOR’un tekrar siteden faydalanmasını sağlayacak teknik engellemelere başvurabilir.

8- MÜCBİR NEDENLER

İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu’nda sayılan haller ve İnternet alt yapısında ortaya çıkabilecek arızalar kesilmeler, Online platform’un hizmet aldığı 3.firmalar tarafından hizmet kesintisine neden olabilecek eylemler taraflarca mücbir sebep(ler) olarak kabul edilir. Mücbir sebeplerin 30 günden fazla sürmesi halinde taraflar tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

9- GİZLİLİK VE GÜVENLİK

9.1. Online platform gelişmiş güvenlik önlemleri alınarak hazırlanmıştır ve dünya genelinde ortaya çıkan teknolojik yeniliklere en kısa sürede ulaşarak, kendi alt yapısına uygulamaktadır. Ancak, herhangi bir web sitesinde veyahut mobil uygulama da bulunan güvenlik sistemi, kendisine yöneltilecek siber saldırılara veya uygulama vasıtasıyla tarafımıza ulaştırdığınızın bilgilerin istem dışında paylaşılmasına karşı hiçbir zaman %100 güvenli değildir.

9.2. Online platform’un sunduğu hizmetlerden yararlanırken; veri tabanımızda yer alan ve tarafımıza iletişmiş olan bilgilere ilişkin yolsuzluk, herhangi bir izinsiz açıklama, meydana gelebilecek herhangi bir kasten saldırı, hata, gecikme ve arızaya dair veri kaybı veya ifşası ile ilgili risklerin varlığının bilginiz dahilinde olduğunu ve sadece sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş olursunuz. 

10- KİŞİSEL BİLGİLER

10.1. Online Platform, bütün ayrıntıları bu hassasiyet ve özenle oluşturulmuştur. Online platform sitesini kullanan kişilerin ve yapılan işin güvenliği üzerinde önemli derecede hassasiyet göstermektedir.

10.2. Üyelik sırasında verilen e-posta, adres, isim, soy isim ve vb. içerikler kişisel bilgilerinizi oluşturur. Online platform işleteni tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Online platform internet sitesi üzerinden erişilebilecek olan Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kullanıcı, Online platform sitesinde dolaşım gerçekleştirmeden önce Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Ve Hasta Aydınlatma Metni ve Çerez Politikasını okumakla yükümlüdür.

10.5. Kişisel verilerinize ilişkin; veri sorumlusu ve varsa temsilcilerine, hangi amaçla işleneceğine, kimlere hangi amaçla aktarılabileceğine, veri toplama yöntem ve sebeplerine ve diğer hususlara Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Ve Hasta Aydınlatma Metni Metnimizde sayfasından ulaşabilirsiniz.

11- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

11.1. DOKTOR tarafından paylaşılan İçerik DOKTOR’un mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk DOKTOR’a aittir. Online Platform, işbu Sözleşme kapsamında DOKTOR tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Online Platform sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Online Platform’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran DOKTOR’un sorumluluğundadır. Kullanıcı, Online Platform’un finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i sistemlerinden silebileceğini ve Online Platform’un kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

11.2. İşbu maddenin tek istisnası, verilen link ve bağlantı ve diğer tanımlayıcı verilere müdahale etmemek şartı ile kişisel kullanım kapsamında Online platform üzerinden paylaşım izni verilen sosyal mecra hesaplarıdır.

11.3. DOKTOR yüklediği içerikler ile Online Platform’un kullanımından münhasıran sorumludur. DOKTOR,  fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Online Platform'un kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Online Platform’un sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

12-YÜRÜRLÜK

12.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

12.2. İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, Sözleşme’nin yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.

12.3. İşbu Doktor Üyelik Sözleşmesi Online platform internet sitesinde ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. ÜYE’ler işbu Sözleşme hükümlerini Online platform’a üye olduklarında kabul etmiş olurlar. Online platform istediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler Online platform internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş sayılır. Taraflardan herhangi biri tarafından diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle bulunularak feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

12.4.Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın DOKTOR tarafından gerçekleştirilmesi halinde Online Platform İşleteni aykırılık giderilene kadar Üyelik statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. DOKTOR’un yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Online Platform İşleteni tarafından Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

Üyenin, web sitesi ve uygulamalarda bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

12.5. Üyenin sistem içinde giriş yaparken kullandığı telefon numarasına gönderilen SMS’lerin de üyeliğin kullanım ve iptali bakımından tebligat yapılmaya elverişli olması durumunda kullanımına onay vermiş sayılır.

12.6. KVKK Aydınlatma Metni, Aydınlatılmış Onam ve Ön Bilgilendirme Formu ve Gizlilik ve Çerez Politikası işbu sözleşmenin birer eki niteliğinde olup taraflar bunları okumuş, anlamış ve kabul etmişlerdir.

13- UYUŞMAZLIKLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabii olup, söz konusu uyuşmazlıklara ilişkin Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Online platform işleteninin ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.