Sözleşmeler

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

“hastalarsoruyor” olarak gizliliğe önem veriyoruz ve onu korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu gizlilik sözleşmesi ile “hastalarsoruyor” web sitesinde bulunduğunuz sürece hangi verilerinizin toplandığını ve ne şekilde işlendiğini öğrenmiş ve kabul etmiş sayılacaksınız. Kişisel verilerinizin bu sözleşme ve Kişisel Veri Aydınlatma Metnine uygun şekilde işleneceğini ve korunması için gerekli tedbirlerin alınacağını bildirmek isteriz.

1. TARAFLAR VE TANIMLAR

Site : www.hastalarsoruyor.com

Uzman : Siteye uzman üyeliği ile üye olan doktor, dis hekimi, diyetisyen, psikolog, veteriner gibi diğer her türlü sağlık profesyonelleri

Üye :Kullanıcı sözleşmesini kabul ederek, sitemiz tarafından talep edilen bilgiler ile Siteye üyelik gerçekleştiren, hastalarsoruyor.com adlı internet sitesinde hesap oluşturan ve hizmet talep eden gerçek ve tüzel kişiler.

Kullanıcı : Uzman, hasta ve siteyi ziyaret eden bütün kişiler

2. GENEL HÜKÜMLER

İşbu sözleşme, www.hastalarsoruyor.com ile kullanıcı arasında elektronik ortamda onaylanmıştır.

2.1. Hastalarsoruyor.com, kişisel bilgi ve veri güvenliğinizi korumak ve kullanılmakta olan teknolojik alt yapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri kapsamında Hastalarsoruyor.com, web sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

2.2. Hastalarsoruyor.com, web sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü, kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Hastalarsoruyor.com, sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilme hakkına sahiptir. Hastalarsoruyor.com, “Gizlilik Bildirimi” bölümünü zaman zaman güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla “Gizlilik Bildirimi” bölümünü ziyaret ederek bu güncellemelerden ve yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

2.3. Hastalarsoruyor.com, ziyaretçiler ya da kullanıcılar tarafından web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türlü kişisel bilgileri ve verileri, hastalıklar ve sağlık sorularına ilişkin verileri üçüncü kişiler ile hiç bir şekilde paylaşmayacaktır.

2.4. Hastalarsoruyor.com, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin kalitesini artırmak ve daha efektif bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu iş birliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. Hastalarsoruyor.com, iletişim faaliyetlerinde, kanunların ve bilhassa Sağlık Mevzuatı’nın öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. Hastalarsoruyor.com, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

2.5. Hastalarsoruyor.com, web sitesindeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak çüzümlenebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları yukarıda bahsedilen bu amaçlar doğrultusunda kullanabilir. Hastalarsoruyor.com, bu IP adreslerini kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. Hastalarsoruyor.com, sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

2.6. Hastalarsoruyor.com, site içerisinde başkaca siteler ile link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Şahıs ve kurumların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir. Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. şahıs, kurum gibi partilerin sitesine yönlendirebilir. Hastalarsoruyor.com, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

2.7. Kullanıcıya ait kişisel ve kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Hastalarsoruyor.com, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Hastalarsoruyor.com’un, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişiler ile hiç bir şekilde paylaşmayacaktır. Hastalarsoruyor.com, aşağıda belirtilen hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

Bu durumlar;

a. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

b. Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği haller,

c. Hastalarsoruyor.com’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

d. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

e. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

2.8. Hastalarsoruyor.com, kendisine verilen bilgileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının ya da bir bölümünün kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü şahıslara açıklanmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

2.9. Hastalarsoruyor.com, kullanıcılar ve kullanıcıların Hastalarsoruyor.com, sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

2.10. Hastalarsoruyor.com, tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de Hastalarsoruyor.com ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

2.11. Hastalarsoruyor.com, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda Sitede yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Hastalarsoruyor.com’un, değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu kişisel verilerin korunması bildirimi, “www.hastalarsoruyor.com” ve alt adreslerinde yer alan siteye (bundan sonra “hastalarsoruyor.com” olarak anılacaktır) uzman, üye, ziyaretçi, kullanıcı veya kullanıcılar (bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır) olarak kaydolan kişi arasında hüküm doğurmaktadır. Siteyi ziyaret eden kullanıcıların bilgilerinin güvenliği önem taşımaktadır. Bu nedenle kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği için benimsediğimiz ilkeler, İşbu kişisel verilerin korunması bildiriminde düzenlenmiştir. İşbu kişisel verilerin korunması bildirimi KULLANICI ile akdedilen Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Hastalarsoruyor.com tarafından size sunulan tüm hizmetlerden faydalanmanız halinde; işbu sözleşmede bahsi geçen esasları okuyup kabul ettiğiniz, kişisel verilerinizin gizliliği ve bütünlüğü ile ilgili konularda aydınlatıldığınız, işbu gizlilik prosedürünü ihlal etmeniz durumunda hukuki ve cezai sorumluluğun size ait olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelir. Hastalarsoruyor.com, siz kullanıcılar tarafından sağlanan gizli bilgileri 3. Şahıslarla paylaşmamayı ve gizli tutmayı taahhüt eder.

3.1.TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE ELDE EDİLME YÖNTEMİ

Hastalarsoruyor.com’u kullanmanız durumunda kişisel verileriniz kullanıcı sözleşmesi veya yasal mevzuat gerektirmedikçe üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Kayıt sırasında paylaşmış olduğunuz bilgileri, dileğiniz zaman güncelleme ve değiştirme hakkınız bulunmaktadır. İşbu sözleşme kapsamında düzenlenen koşullar kapsamında aşağıdaki bilgiler, ‘Kişisel Veri’ olarak tanımlanmıştır. Kullanıcılar, üyelik girişi esnasında dijital ortamda Hastalarsoruyor.com’a aşağıdaki verileri sağlar:

1. Ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi

2. Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri

3. Kullanıcıların, Hastalarsoruyor.com ve uygulamanın kullanımı hakkındaki bilgileri, gerekli teknik bir iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) vasıtasıyla elde edilir. Bunlar, sunulan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için elde edilir. Aşağıda listelenmiştir.

3.1. Tarayıcı Türü

3.2. IP

3.3. İşletim Sistemi

3.4. Sisteme Girişler

3. 5. Görüntüleme Süresi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Ayrıca kullanıcılara verilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili çeşitli geri bildirimler, kullanıcılar tarafından e-posta veya telefonla iletilen bilgiler, sitede sunulan formlar vasıtası ile kullanıcının sağladığı bilgiler, elde edilen diğer verilerdir.

Site üzerinden hizmet alabilmeniz için gerçek kimlik bilgilerinizin (ad/soyad) Hastalarsoruyor.com ile paylaşılması gerekebilir. Hastalarsoruyor.com’a üyelik veya hizmet alma sırasında sağladığınız hakkınızdaki verilerin, bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt etmiş sayılırsınız. Sizden istenen bilgilerin gerçeğe uygun olarak doldurulması ve ilerde değişiklik olması durumunda bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Gerekli kimlik bilgilerine ek olarak, TC kimlik numaranız veya şirketinize ait bazı sicil, vergi kimlik bilgilerinin paylaşımı da internet portalımıza kayıt sırasında gerekebilir. Bu tür hassas bilgiler, yalnızca kimlik bilgilerinizin doğruluğunu onaylamak için kullanılacak olup, bilgileriniz onaylandıktan sonra site veritabanında korunacaktır.

3.2.VERİLERİN KULLANIM AMACI

Hastalarsoruyor.com, hizmet verdiği internet portalı ve mobil uygulamada muhtemel sistemsel sorunların tanımlanması ve giderilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini, diğer iletişim bilgilerini kaydedebilir ve bu amaçla kullanabilir. Bu bilgiler kullanıcıları genel anlamda tanımlamak ve demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılır. 5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır.

Kullanıcıların iletişim, demografik bilgiler gibi verileri, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; Hastalarsoruyor.com tarafından iştirakleri veya bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşılacaktır. Bu gibi durumlarda Hastalarsoruyor.com, kullanıcıların menfaatlerini korumaya özen gösterecektir. Kullanıcının sitede sunulan anket ve formlar aracılığıyla, kendisi ile iletişime geçildiğinde, izinli elektronik pazarlama yapıldığında Hastalarsoruyor.com’a sağladığı veriler, istatistik amacıyla kullanılabilir.

Teknik iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) aracılığı ile, kullanıcının site ve mobil uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri, IP adresleri elde edilebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, site ziyaretçi sayısı, ziyaret amacı, ziyaret süresi gibi istatistiksel bilgileri elde etmeye yarar. Google Analytics, Google Adwords gibi uygulamalar, anonim olarak ölçüm ve listeleme yapmak amacıyla, bu bilgileri anonim şekilde toplayabilir. Tarayıcılar genelde en başta bu çerezleri kabul eder şekilde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse bu ayarı değiştirebilir.

Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanabilir. Bu çerezleri kullanarak kullanıcılarımıza, sitemize ve İnternet’teki diğer kullanıcılara yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunabilir. Kullanıcılar Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir. Google Web sitemizi ziyaret ettiği zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanmaktadır. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamını size göstermek için kullanabilir.

3.4.KİŞİSEL VERİLERİN DEPOLANMASI VE İŞLENMESİ

Elde edilen kişisel veriler, yurtiçi veya yurtdışında Hastalarsoruyor.com’un çalıştığı hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde veriler aktarılabilir, depolanabilir, işlenebilir. Kişisel Veriler Kanunu uyarınca, elde kişisel veriler Hastalarsoruyor.com tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir. Kişisel veriler, aşağıdaki hallerde ilgili kişinin rızası olmaksızın da işlenebilir.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

3.5. VERİLERE ERİŞİMİ OLANLAR

Kullanıcıların, Hastalarsoruyor.com’a ilettiği her tür bireysel ve kurumsal veri; belirlenen amaçlar ve hizmet ifası için gereken zorunlu haller haricinde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Zorunlu haller, kullanım koşullarında yer alan hizmetlerin ifası kapsamında; kullanıcı gizlilik ve güvenliğinin sağlanması, hata ve sorunların giderilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi, kullanıcı bilgilerinin doğrulanması, hizmet ifası için yapılması gereken araştırma ve değerlendirmelerdir. Bu amaçlarla Hastalarsoruyor.com’un işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi ve kurumlarla, sözleşme konusu faaliyetler kapsamında bu veriler paylaşılabilir, yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılabilir. Hastalarsoruyor.com’a işlenen özel nitelikli kişisel veriler, yasal zorunluluklar dışında, yalnızca Kullanıcı tarafından erişebilir durumdadır. Hastalarsoruyor.com ya da 3. şahıslar, kullanıcı’nın bilgilerine ya da üçüncü kişilerin özel nitelikli verilerine erişim sağlayamaz. Bu veriler kullanıcı’nın mülkiyetindedir

Hastalarsoruyor.com, kullanıcıya ait ad ve soy ad, unvan, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bireysel / kurumsal bilgileri; sözleşmede belirlenen amaçlar ve hizmet ifası için gereken zorunlu haller dışında, herhangi bir şekilde üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumun istinası olan haller aşağıda sayılmıştır:

1. Yürürlükte bulunan yasalar ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller

2. Kullanıcılar ile Hastalarsoruyor.com arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller

3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilginin usulüne uygun talep edilmesi

4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller

5. Kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılması konusunda iznin olması

6. Hastalarsoruyor.com’un mülkiyet haklarını korumak ve savunmak

7. Hastalarsoruyor.com bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi

3.6. VERİLERE ERİŞİM HAKKI VE YÖNTEMİ

Kullanıcı, Hastalarsoruyor.com’a başvurarak kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,

2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

5. İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

6. İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini info@hastalarsoruyor.com adresine yazılı olarak iletebilecektir. Hastalarsoruyor.com, izah edilen talepler uyarınca, gerekçeli olumlu /olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Hastalarsoruyor.com ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

3.7.SÖZLEŞMENİN KABULÜ VEYA REDDİ HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİN DURUMU

Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Hastalarsoruyor.com’a sağladığı kişisel verilerinin işbu sözleşme çerçevesinde belirlenen amaçlarla, kaydedilmesini, verilerinin depolanmasını, kullanılmasını, üçüncü kişiler ile paylaşılmasını, yurtdışında depolanmasını ve yurtdışında yer alan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul etmiş sayılır. Kullanıcılar, bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu kapsamdaki düzenlemeler hakkında bilgilendirildiğini ve uygulamalara rıza vermiş sayılacağını kabul eder.

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin Hastalarsoruyor.com tarafından kullanılamaması şeklinde sonuçlanacak bir talepte bulunduğu takdirde, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul eder. Bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Hastalarsoruyor.com üzerindeki faaliyetlerde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun’a göre: Kullanıcılara ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmiştir. Kişisel veriler, Hastalarsoruyor.com adına hizmet verilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir.

Kullanıcı’nın Site’ye ait bulut sistemine yüklediği üçüncü kişilere ait kişilerin sağlık verileri, özel nitelikli kişisel veriler, üye bilgileri ve diğer tüm bilgilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ile ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun davranılacaktır.

Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, Hastalarsoruyor.com hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklanacaktır. İlaveten, Kullanıcı ile herhangi bir uyuşmazlığın doğması halinde, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır.

3.8. VERİLERİN DOĞRULUĞU

Kullanıcılar, sisteme üye olurken doğru ve güncel bilgiler ile kayıt olmanın zorunlu olduğunu kabul eder. Uzman ya da kullanıcıların üyelik sırasında verdiği bilgilerin doğruluğundan SİTE sorumlu değildir. Değişiklik olduğu takdirde, bu bilgilerin güncellenmesi gerekir. Aksi halde, doğacak zararlardan Hastalarsoruyor.com sorumlu değildir.

3.9. SİSTEM GÜVENLİĞİ

Hastalarsoruyor.com web sitesinin kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Hastalarsoruyor.com virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gereken tedbiri almıştır. Ancak bunun yanı sıra kullanıcıların, nihai güvenliği sağlaması için kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir, kullanıcının Hastalarsoruyor.com’a ait siteyi ziyaret etmesi, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

İnternetin yapısı gereği, bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir, ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar Hastalarsoruyor.com’un sorumluluğunda değildir.

Hastalarsoruyor.com’un sistem güvenliği amacıyla aldığı önlemlere rağmen; Hastalarsoruyor.com, servisleri olduğu gibi sunar ve her koşulda sorunsuz çalışacağını taahhüt etmez, servislerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Sistem üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma veya sona erme veya sadece sistemin kullanımı sebebiyle oluşabilecek veri kayıplarından Hastalarsoruyor.com sorumlu değildir.

3.10. KREDİ KARTI VE ÖDEME BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ

hastalarsoruyor.com veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen tüm hizmet satın alma işlemleri SSL sertifikaları aracılığı ile gerçekleşmektedir. Kullanıcıların kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde kaydedilmemekte ve saklanmamaktadır. Bu bilgiler SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip doğrudan ilgili bankaya ulaştırılır. Kullanıcının ödemeye dair bilgileri ise sadece alınan hizmet veya ürünün kullanıcıya faturalandırılması amacıyla kullanılır. Bu kişisel veriler de SSL protokolü ile saklanarak korunur.

Hastalarsoruyor.com, kendisi tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebilir. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz sitenin güvenlik politikaları ve kullanım koşulları dahilinde gezinmiş olursunuz. Söz konusu web sitelerinin, politika ve uygulamarından Hastalarsoruyor.com sorumlu değildir.

Hastalarsoruyor.com’a kayıtlı olan tüm kullanıcıların şifreleri özel şifreleme teknikleri ile güvenlik altına alınmıştır. Açık kalan ve herhangi bir işlem yapılmayan durumlarda oturumlar otomatik olarak kapatılır. Ancak, kullanıcının, yardımcı kişilerinin ve çalıştırdıkları personellerin sahip olduğu şifrelerin güvenliği tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Şifrenin yalnızca kullanıcı tarafından bilinmesi gerekmektedir Şifrenin yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde ortaya çıkacak hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

3.11.SÖZLEŞMEDE VE SİSTEM ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Hastalarsoruyor.com, sitede yer alan bütün ürün ve hizmetleri, site kullanımı ücretlendirmesini, bilgileri, görsel unsurları, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.

Hastalarsoruyor.com, işbu sözleşme üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda sitede yayınlanmakla yürürlüğe girer. Sözleşmenin güncel halini takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

Hastalarsoruyor.com üye kaydı sırasında tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişi veya firmaların üye olarak kabul edilmemesine ve gerekli gördüğünde üyelikten çıkarılmasına dair tek taraflı karar verme hakkını mahfuz tutmaktadır. Yöneticiler tarafından uygun görülmeyen kullanıcıların hesapları haber verilmeksizin kapatılabilir veya üyelikleri askıya alınabilir.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Hastalarsoruyor.com’un isim hakları, içeriği, şablonları, tasarımı, ve site içindeki tüm döküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, Hastalarsoruyor.com içindeki hiçbir döküman sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya herhangi bir yayın aracıyla yayımlanamaz ve kullanılamaz.

5. İZİNLİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ

Hastalarsoruyor.com, yasaların düzenlediği şekilde kullanıcılar ile e-posta, SMS veya telefon yolu ile iletişim kurabilir, izinli bülten gönderebilir, pazarlama yapabilir, üçüncü kişiler adına gönderim yapabilir, bu iletişim faaliyetlerinden istatistik amacıyla veri toplayabilir. Kullanıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu yollar ile kendisi ile iletişime geçilmesine ve ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş sayılır. Kullanıcılar, dilerse izin verdiği verilerin paylaşımını durdurabilir ve ticari elektronik ileti almaya son verebilirler.

6. SÖZLEŞMENİN İHLALİ:

6.1. Taraflar bu Sözleşme kapsamında ve özellikle bu Sözleşmeye göre elde edilen Gizli Bilginin korunmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda ihlal eden Taraf, meydana gelebilecek, Mahkeme tarafından hükmedilen zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır. Ayrıca;

a) Gizli Bilgilerin ifşa edildiğinin veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde olan Taraf daha başka açıklama yapılmasını veya kullanımı önlemek için gayret sarf edecektir.

b) Alan Taraf, gizli bilgi veren Tarafa o sıradaki mevcut şartları derhal bildirecek ve gizli bilgi veren Tarafça talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır.

6.2. Taraflardan birinin işbu Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlalinden doğan bir hak veya yetkisini kullanmaması veya ertelemesi, işbu Sözleşmedeki herhangi bir hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanılmasına ya da müteakip ihlal hallerinde diğer hak ve yetkilerini kullanmasına engel teşkil etmez.

7. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmede bahsi geçen esaslarla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda başvurulacak olan yetkili mahkeme İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleridir.