Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer kanseri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen kanserlerdendir. Erkeklerde ölüme neden olan kanserlerin başında gelir. En önemli risk faktörü sigara kullanımıdır. Dolayısıyla, sigara kullanımındaki artış nedeni ile görülme sıklığı da giderek artmaktadır. 

Akciğer Kanseri Nedir? 

Akciğer kanseri, akciğer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkar. Bu kontrolsüz çoğalma, hücredeki DNA hasarına bağlıdır. Kontrolsüz olarak çoğalan hücreler, giderek büyürler ve akciğer dokusunu istila ederler. Hastalık ilerledikçe, kanser hücreleri başta kemik ve beyin olmak üzere vücuttaki diğer tüm organlara yayılabilir. 

Akciğer Kanseri Kimlerde Sık Görülür?

Akciğer kanserlerinin nedenleri arasında en önemlisi sigara kullanımıdır. Hastalık sigara içmeyenlerde de görülebilir. Bu kişilerinde üçte birinde risk faktörü olarak sigara dumanına pasif olarak maruz kalmadır. Diğer risk faktörleri ise şunlardır;

  • Ailede bireyleri arasında akciğer kanserine yakalanan birinin olması
  • Hava kirliliği
  • Yüksek dozda radyasyona (ışın) maruz kalmak
  • Geçirilmiş hastalıklara bağlı olarak oluşan akciğer hasarı
  • Mesleki nedenlerden dolayı bazı kimyasal maddeler ile temas etmek.

Akciğer Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtileri; öksürük, kanlı balgam, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, nedeni bilinmeyen kilo kaybı, nefes darlığı, hırıltı, zor tedavi edilen ve sık tekrarlayan zatürre (pnömoni) durumudur. Bunların dışında bazı hastalarda, göz kapağında tek taraflı düşüklük,  kolda uyuşma, ağrı, halsizlik, kaslarda güç kaybı, boyun bölgesinde şişlik görülebilir. 

Akciğer Kanserinin Tanısı Nasıl Konur?

Akciğer kanserinin tanısı, genellikle cerrahi tedavi şansının kaybedildiği ileri evrede konulur. Risk taşıyan hastalarda, göğüs tomografisinin kullanımı ile akciğer kanserinin erken evrede yakalanma şansı artmıştır. 

Görüntüleme yöntemlerinde akciğer kanserinden şüphelenilmesi durumunda, dokudan biyopsi ile inceleme için parça alınması gerekmektedir. Biyopsi işlemi, eğer kanser hava yollarına yakın ise bronkoskopi ile yapılır. Bronkoskopi ile ulaşılamayan yerlerdeki şüpheli kitlelerde biyopsi, göğüs tomografisi rehberliğinde göğüs kafesinin dışından biyopsi iğnesi ile girilerek yapılır. Akciğer kanserinin kesin tanısı, biyopsi ile alınan dokunun patolojik olarak incelenmesiyle konulur. 

Akciğer Kanserinde Evreleme Nasıl Yapılır?

Akciğer kanserinin evrelemesi için, kanserin çapı, yayıldığı lenf bezleri ve uzak organların olup olmadığının tespiti gerekir. Bu iş için, nükleer madde ile işaretlenmiş glikozun hızlı çoğalan hücrelerde tutulumunun tespiti esasına göre çalışan PET-BT/CT kullanılır. PET-CT/BT yönteminin yetersiz olduğu durumlarda, beyin dokusunun incelenmesi için ise MR yöntemi evreleme için kullanılır. 

Akciğer Kanseri Tedavisi Nasıldır? 

Akciğer kanserinin tedavisinde amaç, mümkünse hastalığı tamamen yok etmek, değilse sınırlamak, hastanın yaşam süresini ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Akciğer kanserinin tedavisinde, başarıyı etkileyen en önemli faktörler hastalığın evresi, hücre tipi ve hastanın genel durumudur. Hastalığın erken evresinde, cerrahi tedavi ile tam tedavi sağlanabilirken, ileri evrelerde ise başarı şansı daha da azalmaktadır. Kanser hücresinin tipi de tedavide önemlidir. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri ile küçük hücreli akciğer kanserinin tedavileri birbirinden farklıdır.

Akciğer kanserinin tipi ve evresine göre kullanılan tedavi seçenekleri arasında cerrahi tedavi, radyoterapi (ışın tedavisi), kemoterapi (ilaçla tedavi), hedefe yönelik tedavi ve immünoterapi bulunmaktadır. Bunlar tek olarak ya da bazıları birlikte olacak şekilde kullanılabilir. 

Kaynak Kodu acıklama

Yorum (0)