Ateşli Havale Nasıl Önlenebilir?

Ateşli havaleyi önlemek için, çocuk ateşli bir hastalığa yakalandığında çocuğun ateşi düşürülmelidir. Bunun için ateş düşürücü ilaçlar verilmelidir. Bunun dışında bazen nöbet geçirmeyi önleyici ilaçların kullanılması da gerekir. Nöbet geçirmeyi önleyici ilaçlar, sadece ateşli dönemde kullanılanlar ve sürekli kullanılanlar olmak üzere iki türlüdür. Önleyici bir tedavinin gerekip gerekmediği, eğer gerekiyorsa hangi ilacın kullanılacağını doktorunuza sormanız gerekir. 

Bunlar da ilginizi çekebilir


Çocuğun havale geçirdiği nasıl anlaşılır?

Çocuklarda havalenin en önemli nedenlerinden biri ateştir. Ateşe bağlı gelişen havaleye, ateşli havale edenir. Peki, çocuğun havale geçirdiği nasıl fark edilir? Nasıl anlaşlır? Havale geçiren çocukta bilinç (şuur) kapanabilir. Çocukta titremeler, kol ve bacaklarda kasılmalar görülebilir. Çocuğun gözlerinde kayma olabilir. Çocuk çişini ya da kakasını kaçırabilir. Nefesinde birkaç saniyelik durma olabilir. Kusma görülebilir. 

Ateşli havale sırasında ne yapmak gerekir ?

Ateşli havale, çocuklarda görülen bir nöbet türüdür. Anne ve babalar için, çocuğunun havale geçirdiğini görmek üzücü bir durumdur. Çocuğun havale geçirdiği anlaşıldığında, soğukkanlı olmak ve paniğe kapılmamak gerekir. Nöbet sırasında hava yolunun tıkanmaması için, çocuğun başı yana çevrilir. Çocuğun ağzını açmaya çalışmak doğru değildir. Üzerindeki giysiler dar ise, düğmeleri açılıp gevşetilmelidir. Nöbet sonrasında, ateşi düşürmek için ilaçlar verilebilir. İlk defa ateşli havale geçiren çocuk, mutlaka bir doktor tarafından muayene edilmeli, ateşin nedeni araştırılıp tedavi edilmelidir. Tekrarlayan ateşli havale durumlarında, aileye nöbet sırasında nöbeti durduran ve makattan uygulanan bir ilaç önerilebilir. 

Ateşli havale zararlı mıdır?

Çocuğunun ateşli havale geçirmesi, her ne kadar anne ve babalar için korkutucu gözükse, aslında birçok ateşli havale zararsızdır. Nöbet sırasında, çocuğun düşüp yaralanması ya da ağzındaki yiyecek parçalarının veya tükürüğünün soluk borusuna kaçması sonucu nefes alamama gibi durumlara, nadir de olsa rastlanabilir. 

Ateşli havale geçiren çocukların beyninde bir hasarın oluştuğu gösterilmemiştir. Ateşli havale geçiren çocukların okul başarıları ve zeka test sonuçları ile havale geçirmeyen kardeşlerinin okul başarıları ve zeka testi sonuçları aynıdır. 

Ateşli havale geçiren çocukların büyük bir çoğunluğunda (%90) epilepsi (sara) gelişmez. Bu çocukların ancak çok küçük bir kısmında, ilerleyen zamanlarda epilepsi (sara) görülme ihtimali, havale geçirmemiş çocuklara göre artmıştır. 

Ateşli nöbetler tekrarlar mı?

Ateşli nöbetlerin %50’si ilk 6 ay içinde tekrarlar. Çocuk bir kere ateşli nöbet geçirdiyse, çocukta tekrar nöbet görülme ihtimali %25 ile 50 arasında değişir. Çocuğun yaşı ne kadar küçükse, nöbetin tekrarlama riski de o kadar yüksektir. Ailede nöbet geçiren başka bir kişinin varlığı durumunda, nöbetin tekrarlama riski %50 artar. Bir nöbet ne kadar tekrarlarsa, tekrarlama riski de o kadar fazladır. 

Yeni SSS


GFH, Glomerüler Filtrasyon Hızı anlamına gelir. Böbreklerin çalışmasını gösteren önemli bir ölçüdür. Böbreğin 1 dakikada ne kadar kan filtrelendiğini gösterir. Sağlıklı bir yetişkinde GFH değeri 90 ml/dk veya daha fazladır. GFH değeri yaşla birlikte düşer, ancak ...


Tiroid kanseri ameliyatı fiyatları (2024), birçok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Tiroid kanseri, tiroid bezindeki hücrelerin kontrolden çıkıp anormal bir şekilde büyümesi ile ortaya çıkan bir ...


Hafif depresif nöbet, depresyonun en hafif formudur. Kişinin ruh halinde ve günlük yaşamında bazı olumsuz etkiler yaratabilir, fakat bu etkiler iş ve sosyal yaşamı sürdürmeyi imkansız hale getirmez. Hafif depresif nöbetin belirtileri; ...


Göz rengi değiştirme ameliyatı, tıbbi gerekçelerle veya kozmetik amaçlı olarak yapılabilen bir işlemdir.  Göz rengi değiştirme ameliyatı türleri; İris İmplantları: Bu işlemde, istenilen renkte olan yapay iris, korneada ...


Kahverengi göz renginin normal yolla maviye dönmesi mümkün değildir. Bunun nedeni, iristeki melanin pigmentinin miktarıdır. Kahverengi gözlerde, mavi gözlere kıyasla çok daha fazla melanin pigmenti bulunur. Bu melanin pigmenti, ışığın iristeki mavi tabakaya ulaşmasını engeller ve ...


Renkli gözlü bebeğin göz renginin ne zaman belli olacağı, göz renginin hangi renk olduğuna bağlıdır. Kahverengi göz rengi, melanin pigmentinin en fazla olduğu göz rengidir. Bu nedenle, kahverengi gözlü bebeklerin göz rengi doğumda veya do ...


Mesane inverted papillom, idrar kesesinin nadir görülen iyi huylu bir tümörüdür. Her yaşta görülebilir, ancak daha çok 60 yaşından sonra ve erkeklerde saha sık görülür. Genellikle tek olarak görülür. İnverted papillomlar mesane dışında prostatik üretra ve üst üriner sistemde de g ...


HoLEP yapan hastaneler, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunmaktadır. HoLEP (Holmium Lazerle Prostat Enükleasyonu), iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde, prostat bezi holmium lazer kullanılarak kapsülü ...


Tam teşekküllü devlet hastanesi, tüm tıbbi branşlarda ve teşhis-tedavi hizmetlerinde donanımlı ve yetkin olan devlet hastaneleridir. Bu hastanelerde tıp fakültesi de bulunur ve eğitim ve araştırma faaliyetleri de yürütülür. Tam teşekküllü devlet hastane ...


Kati rapor, trafik kazası, iş kazası veya başka bir travmatik olaydan sonra oluşan yaralanmaların nihai durumunu gösteren resmi bir belgedir. Bu raporda, yaralanmaların ne kadar sürede iyileştiği, herhangi bir kalıcı hasar olup olmadığı ve varsa derecesi gibi bilgiler yer alır. K ...


Siyatik, belden başlayıp kalçadan aşağı ve bacak boyunca uzanan siyatik sinirinin sıkışmasından kaynaklanan ağrı, uyuşma, karıncalanma ve kas güçsüzlüğü gibi çeşitli belirtilere neden olan bir durumdur. Siyatiğe yol açan birçok neden vardır, en yaygın olanları şu ...


Pilor stenozu, mide ile ince bağırsak arasındaki geçişi sağlayan kasın (pilor) kalınlaşması ve daralması sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu daralma, yiyeceklerin mideden bağırsağa geçmesini engeller ve kusma, mide ağrısı, şişki ...


Ürosepsis, böbreklerden ve mesaneden kaynaklanan bir idrar yolu enfeksiyonunun vücuda yayılması sonucu oluşan sepsis durumudur. Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı aşırı tepki vermesine n ...


Sepsis, vücudun enfeksiyona verdiği aşırı tepki sonucu oluşan ciddi bir durumdur. Sepsiste, bağışıklık sistemi kontrolden çıkarak vücut dokularına ve organlarına zarar verir. Sepsis, halk arasında kan zehirlenmesi olarak da bilinir.  Sepsis nası ...


Reaktif lenf nodülleri, vücudun enfeksiyona veya iltihaplanmaya karşı normal bir tepkisidir. Lenf nodülleri, bağışıklık sisteminizin önemli bir parçası olan küçük, fasulye şeklindeki organlardır. Vücudunuzdaki sıvıyı filtreler ve beyaz kan hücreleri üretirler. Beyaz kan hücreleri ...