Doğuştan olan hastalıklar nelerdir?

Bazı hastalıklara doğuştan vardır. Bu hastalıklara doğumsal (konjenital) hastalıklar adı verilir. Bazı hastalıklar ise daha sonra oluşur. Doğuştan olabilecek bazı hastalıklar şunlardır;

 • Juvenil Diyabet 
 • Kalıtsal Metabolik Hastalıklar
 • Konjenital Adrenal Hiperplazi
 • Hipospadias
 • Fenilketonüri
 • Kalıtsal İskelet Rahatsızlıkları
 • Juvenil Romatoid Artrit
 • Romatoid Artrit
 • Miyopati
 • Müsküler Distrofi
 • Miyopatiler
 • Müsküler Distrofiler
 • Kemik Erimesi
 • Kalıtsal Nörolojik Rahatsızlıklar
 • Kan Pulcukları Rahatsızlıkları
 • Pıhtılaşma Bozuklukları (Hemofiili)
 • Kalıtsal Kalp Hastalıkları (ASD, VSD)
 • Kistik Fibrozis
 • Mesane Ekstrofisi,Epispadias
 • Belirsiz Cinsiyet
 • Özofagus Atrezisi
 • Trakeo-Özofageal Fistüller
 • Diafragma Hernisi
 • Omfalosel
 • Gastroşizis
 • İnce ve Kalın Bağırsak Atrezileri
 • Makadın doğuştan olmaması veya kapalı olması.

Yeni SSS


Siğil bazı kişilerde daha sık görülür. Bazı kişilerde siğil görülme riski daha fazladır. Siğil ile temas eden her kişide siğilin bulşama ihtimali vardır. Ancak bazı kişilerde bu risk daha fazladır. Bu k ...


Siğil irsi bir hastalık değildir. Siğil mikrobik bir hastalıktır. Siğil (verrü), Human Papilloma Virusu (HPV) adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilir. HPV virüsü, derinin &uu ...


Siğil, tıpta verrü olarak bilinir. Human papilloma virusu (HPV) adındaki bir virüs tarafından oluşturulur. Bu virüs, derinin üst tabakasını enfekte ederek burada i ...


Tırnak mantarına dermatoloji bölümü bakar. Tırnağında mantar olan bir kişi dermatoloji bölümüne gitmelidir. Tırnak mantarı, tırnakta mantar mikrobuna bağlı olarak ortaya çıkan bir enfe ...


Tırnak mantarı; mantar mikrobuna bağlı olarak el veya ayak tırnaklarında görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Tırrnak mantarının belirtileri, tırnakta kalınlaşma, renk değişikliği, şekil değişikliği ve kırıl ...