Tek hekim raporu nedir?

Tek Hekim Raporu, Tek Hekim Sağlık Raporu ve Tek Hekim Hastalık Raporu olamk üzere iki şekildedir. Tek hekim sağlık raporu dendiğinde, sadece bir hekim tarafından kişinin sağlığının değerlendirildiği rapor anlaşılır. Bu rapor daha çok, spor klüplerine girmek, kamu kurumlarına personel alımında kullanılmak için istenmektedir. Tek hekim hastalık raporu ise kişinin tedavisi sırasında hekim tarafından istirahatinin de uygun bulunması durumundaa tanzim edilen rapordur. Ancak bu raporun verilmesi, raporun verildiği kişinin mutlaka izinli olduğu anlamına gelmez. Kişinin izinli olabilmesi için, hekim tarafından verilen bu hastalık raporun, çalıştığı kurumun amiri tarafından izne çevrilmesi gerekir. Sağlık raporu nedir? öğrenmek için tıklayın.

İlgili Sorular


Sağlık raporu nedir?

Sağlık raporu; kişilerin beden ve ruh sağlıklarının belirli bir amaç için uygun olup olmadığını gösteren ve alanında uzman doktorlar tarafından düzenlenen resmi bir evraktır. Sağlık raporu; kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu gösteren ve uzman doktorlar tarfından düzenlenen bir belgedir. Sağlık raporları daha çok evlilik, işe giriş, ehliyet (sürücü belgesi) alma, askelrik vs gibi durumlar için alınmaktadır.  Sağlık raporu, kişinin sağlıklı olduğunun delilidir. Sağlık raporu, devlet hastaneleri, özel hastaneler ve aile hekimlerinden alınabilir. Tek hekim raporu, heyet raporu gibi değişik sağlık raporu türleri bulunmaktadır. 


Evlilik için sağlık raporu neden istenir?

Sağlık raporu bazı durumlarda istenmektedir. Bunlardan biri de evliliklerdir. Evlilik için gerekli olan belgeler arasında  sağlık raporu da bulunmaktadır. Evlilikte sağlık rapronunun istenme nedeni, evlenecek olan çiftlerin birbirinden haberdar olmadığı hastalıkların olabileceğidir. Ayrıca, sağlık raporu için yapılan tetkikler sırasında, eğer çiftler arasında kan uyuşmazlığı durumu varsa, bu da tespit edilmiş olur. Böylece, çiftin ilerde doğacak olan çocuklarında oluşabilecek kalıcı hastalıkların da önüne geçilmiş olur. 


Heyet raporu nedir?

Heyet raporu, tam teşekküllü sağlık raporu anlamına gelir. Bazı kurum ve kuruluşlar tarafından bazı durumlarda heyet raporu istenmektedir. Heyet raporunu alabilmek, bazı belgelerin düzenlenmesi gerekir. Bazı hastaneler tarafından verilen bu raporda, kişi önce gerekli olan bölümlere giderek muayene olur. Daha sonra uzman doktorlardan oluşan heyette kişinin durumu incelenerek karara varılır. Heyet raporu, tek hekim raporu ile aynı değildir. 


Yeni SSS


Siğil bazı kişilerde daha sık görülür. Bazı kişilerde siğil görülme riski daha fazladır. Siğil ile temas eden her kişide siğilin bulşama ihtimali vardır. Ancak bazı kişilerde bu risk daha fazladır. Bu k ...


Siğil irsi bir hastalık değildir. Siğil mikrobik bir hastalıktır. Siğil (verrü), Human Papilloma Virusu (HPV) adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilir. HPV virüsü, derinin &uu ...


Siğil, tıpta verrü olarak bilinir. Human papilloma virusu (HPV) adındaki bir virüs tarafından oluşturulur. Bu virüs, derinin üst tabakasını enfekte ederek burada i ...


Tırnak mantarına dermatoloji bölümü bakar. Tırnağında mantar olan bir kişi dermatoloji bölümüne gitmelidir. Tırnak mantarı, tırnakta mantar mikrobuna bağlı olarak ortaya çıkan bir enfe ...


Tırnak mantarı; mantar mikrobuna bağlı olarak el veya ayak tırnaklarında görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Tırrnak mantarının belirtileri, tırnakta kalınlaşma, renk değişikliği, şekil değişikliği ve kırıl ...