Mesane inverted papillom

Mesane inverted papillom, idrar kesesinin nadir görülen iyi huylu bir tümörüdür. Her yaşta görülebilir, ancak daha çok 60 yaşından sonra ve erkeklerde saha sık görülür. Genellikle tek olarak görülür. İnverted papillomlar mesane dışında prostatik üretra ve üst üriner sistemde de görülebilir. En sık görülen belirtisi kanlı idrar ve idrar yanmasıdır. Patolojik incelemede, mesanenin içini döşeyen tabakada (epiteliyal tabaka) kalınlaşma görülür. Mesane kanseri ile karıştırılabilir. Tedavisi transüretral rezeksiyon, yani idrar kanalından kameralı bir sitem ile girilerek papillomun kazınmasıdır. Nadiren tekrarlayabilir. Mesane kanserine dönüşüp dönüşmediği ve bu nedenlerle hastaların sistoskopi ile takiplerinin gerekip gerekmediği tartışmalıdır.

Bunlar da ilginizi çekebilir


Mesane nedir?

Mesane, idrar kesesi ya da idrar torbası olarak da bilinir. Böbreklerde üretilen idrar, idrar kanalı ile mesaneye taşınır. Orada depolanır ve daha sonra dışarı atılır.  Mesane vücutta idrarı depolayan ve dışarı atılmasını sağlayan bir organdır. Mesanenin iltihap ve kanser gibi hastalıkları görülmektedir. 

Mesane nerede bulunur?

Mesane, idrar torbası ya da idrak kesesi olarak da bilinir. Kaslardan yapılı bir organ olan mesane, vücutta karın boşluğunun dışında ama ona komşu bir yerde bulunur. Göbeğin altındaki bölgede yer alır. İçerisinde idrar depolanır. 

Üretral sendrom nedir?

Üretral sendrom, mesaneyi (idrar kesesi) dışarıya bağlayan ve idrarın dışarı atılmasını sağlayan ince bir kas borusu şeklinde olan üretrayı etkileyen bir grup belirtileri ifade eder. Bu belirtiler arasında alt karın bölgesinde ağrı, idrara çıkma zorluğu idrar yaparken yanma gibi belirtiler bulunmaktadır. Üretra tahriş olması sonucu ortaya çıkar. Üretra, mesane ile vücudun dışı arasındaki bağlantıyı sağlar. Erkeklerde, üretra ayrıca boşalma sırasında meninin dışarı atılmasını da sağlar. Üretra tahriş olduğunda, şişer ve daralır. Bu durum kişinin idrar yapmasını zorlaştırır.

İdrarda köpürme neden olur?

idrarda köpürme bazen sağlıklı kişilerde de görüebilen bir durumdur. Ancak bazen de ciddi bir sağlık sorunundan kaynaklanıyor olabilir. Sağlıklı insanlarda bazen idrar yaparken köpürme ve baloncuk oluşumu görülebilir. Bunun nedeni idrarın hızla pisuvara ya da tuvalete çarpması, bazı gıdalar, kullanılan ilaçlar olabilir. Yine tuvalet ve pisuvar temizliğinde kullanılan deterjan ve sabun artıkları da idrarda köpürmeye neden olabilir. İdrar köpürmesinin diğer nedenleri arasında az su içmeye bağlı idrar yoğunluğunun artması, böbreklerden protein kaçağı, şeker hastalığına bağlı idrara şeker karışması, idrar yolu enfeksiyonu, retrograd ejekülasyon yani meninin idrara karışması ve aşırı stres bulunmaktadır. Bu nedenle idrar köpürmesi olan kişilerin bir ürolog doktora görünmesi gerekir.

Sistosel (mesane sarkması) nedir?

Sistosel, idrar kesesi (mesane) sarkması demektir. Mesaneyi yerinde tutan bağların ya da kasların gevşemesi sonucu mesanenin vajina içine doğru düşmesidir. İleri derecedeki sistosellerde mesane vajina dışına kadar sarkabilir. Doğumların sayısının çok olması ya da zor doğumlar s,istosele neden olur. Genellikle menepoz sonrası dönemde ortaya çıkar. Kronik öksürük ve ağır kaldırma gibi karın içi basıncını artıran durumlar da mesane sakmasını kolaylaştırır. 

Mesane sarkması belirtileri nelerdir?

Mesane sarkması belirtileri arasında en önemlisi, vajina içinde bir şişkinlik, dolgunluk hissi olmasıdır. Kişi bazen bu şişkinliği eliyle de fark eder. Sistosel ileri derecede olduğunda, şişlik vajina dışından görülür. Özellikle öksürme, hapşırma ve aksırma ya da ağır kaldırma gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda, bu işilik daha da belirgin hale gelir. Ayrıca öksürük, aksırık, gülme ya da oturma, kalkma, merdiven çıkma gibi durumlarda idar kaçırma görülebilir. İleri derecede olan sistosellerde, üretranın (dış idrar kanalı) yer değiştirmesine bağlı tıkanması sonucu kişi idar yapmakta zorlanır hatta idrarını hiç yapamaz. 

Penisten kan gelmesi için hangi doktora gidilir?

Penisten kan gelmesi durumunda üroloji doktoruna gidilmelidir. Üroloji doktoru ya da ürolog, penis hastalıkları konusunda eğitim almış uzman doktordur. Penisten kan gelmesi çeşitli nedenlere bağlıdır. Ürolog doktor bunun nedenlerini araştırır ve gerekli tedaviyi uygular. 

Üretra ne demektir?

Üretra, mesanede biriken idrarın dışarıya atılmasını sağlayan tüp şeklinde bir organdır. İdrar kanalı olarak da bilinir. Erkeklerde daha uzun olan üretra kadınlarda daha kısadır. Kasın üretrası yaklaşık 3-5 cm uzunluğundadır. Erkeklerde ise uzunluğu 25-30 cm kadardır. Üretranın çapı bazı bölgelerde değişmekle birlikte ortalama 1 cm kadardır. Enfeksiyon, üretradan uygulanan ameliyat ya da tanısal girişimler,yaralanmalar sonucu üretra darlığı denilen durum ortaya çıkabilir. 

Üretra ne demek?

Üretra, idrar kesesi içerisindeki idrarın dışarıya atılmasını sağlayan boru şeklinde bir organdır. Üretra, mesaneden hemen sonra başlar ve vücut dışına açılır. Erkeklerde üretra penis içerisinden gereçerek penis ucundaki bir delikte sonlanır. Kadınlarda üretra, erkeklere göre daha kısadır. Erkelerde üretra içerisinden idrar ve meni geçer. Üretranın uzunluğu erkeklerde yaklaşık 25-30 cm ilen kadınlarda 4-5 cm kadardır. Üretra darlığı, üretra iltihabı ve üretra kanseri üretranın başlıca görülen hastalıklarıdır. 

Üreter ve üretra ne demek?

Üreter ve üretra idrar taşınmasına yarayan organlardır. Üreter, böbreklerde üretilen idrarın idrar kesesine taşınmasını sağlar. Üretra ise idrar kesesindeki idrarın dışarı atılmasına yarar. Normal bir kişide böbrekler günde ortalama 2 litre kadar idrar üretir. Üretilen bu idrar üreterler ile böbrekten mesaneye taşınır. Mesanede biriken ve bir süre depolanan idrar, üretra adı verilen idrar kanalı ile vücuttan dışarıya atılır. 

Yeni SSS


GFH, Glomerüler Filtrasyon Hızı anlamına gelir. Böbreklerin çalışmasını gösteren önemli bir ölçüdür. Böbreğin 1 dakikada ne kadar kan filtrelendiğini gösterir. Sağlıklı bir yetişkinde GFH değeri 90 ml/dk veya daha fazladır. GFH değeri yaşla birlikte düşer, ancak ...


Tiroid kanseri ameliyatı fiyatları (2024), birçok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Tiroid kanseri, tiroid bezindeki hücrelerin kontrolden çıkıp anormal bir şekilde büyümesi ile ortaya çıkan bir ...


Hafif depresif nöbet, depresyonun en hafif formudur. Kişinin ruh halinde ve günlük yaşamında bazı olumsuz etkiler yaratabilir, fakat bu etkiler iş ve sosyal yaşamı sürdürmeyi imkansız hale getirmez. Hafif depresif nöbetin belirtileri; ...


Göz rengi değiştirme ameliyatı, tıbbi gerekçelerle veya kozmetik amaçlı olarak yapılabilen bir işlemdir.  Göz rengi değiştirme ameliyatı türleri; İris İmplantları: Bu işlemde, istenilen renkte olan yapay iris, korneada ...


Kahverengi göz renginin normal yolla maviye dönmesi mümkün değildir. Bunun nedeni, iristeki melanin pigmentinin miktarıdır. Kahverengi gözlerde, mavi gözlere kıyasla çok daha fazla melanin pigmenti bulunur. Bu melanin pigmenti, ışığın iristeki mavi tabakaya ulaşmasını engeller ve ...


Renkli gözlü bebeğin göz renginin ne zaman belli olacağı, göz renginin hangi renk olduğuna bağlıdır. Kahverengi göz rengi, melanin pigmentinin en fazla olduğu göz rengidir. Bu nedenle, kahverengi gözlü bebeklerin göz rengi doğumda veya do ...


HoLEP yapan hastaneler, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunmaktadır. HoLEP (Holmium Lazerle Prostat Enükleasyonu), iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde, prostat bezi holmium lazer kullanılarak kapsülü ...


Tam teşekküllü devlet hastanesi, tüm tıbbi branşlarda ve teşhis-tedavi hizmetlerinde donanımlı ve yetkin olan devlet hastaneleridir. Bu hastanelerde tıp fakültesi de bulunur ve eğitim ve araştırma faaliyetleri de yürütülür. Tam teşekküllü devlet hastane ...


Kati rapor, trafik kazası, iş kazası veya başka bir travmatik olaydan sonra oluşan yaralanmaların nihai durumunu gösteren resmi bir belgedir. Bu raporda, yaralanmaların ne kadar sürede iyileştiği, herhangi bir kalıcı hasar olup olmadığı ve varsa derecesi gibi bilgiler yer alır. K ...


Siyatik, belden başlayıp kalçadan aşağı ve bacak boyunca uzanan siyatik sinirinin sıkışmasından kaynaklanan ağrı, uyuşma, karıncalanma ve kas güçsüzlüğü gibi çeşitli belirtilere neden olan bir durumdur. Siyatiğe yol açan birçok neden vardır, en yaygın olanları şu ...


Pilor stenozu, mide ile ince bağırsak arasındaki geçişi sağlayan kasın (pilor) kalınlaşması ve daralması sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu daralma, yiyeceklerin mideden bağırsağa geçmesini engeller ve kusma, mide ağrısı, şişki ...


Ürosepsis, böbreklerden ve mesaneden kaynaklanan bir idrar yolu enfeksiyonunun vücuda yayılması sonucu oluşan sepsis durumudur. Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı aşırı tepki vermesine n ...


Sepsis, vücudun enfeksiyona verdiği aşırı tepki sonucu oluşan ciddi bir durumdur. Sepsiste, bağışıklık sistemi kontrolden çıkarak vücut dokularına ve organlarına zarar verir. Sepsis, halk arasında kan zehirlenmesi olarak da bilinir.  Sepsis nası ...


Reaktif lenf nodülleri, vücudun enfeksiyona veya iltihaplanmaya karşı normal bir tepkisidir. Lenf nodülleri, bağışıklık sisteminizin önemli bir parçası olan küçük, fasulye şeklindeki organlardır. Vücudunuzdaki sıvıyı filtreler ve beyaz kan hücreleri üretirler. Beyaz kan hücreleri ...


Profolmix Men, Biowinns Pharma tarafından erkek sağlığı için özel olarak formüle edilmiş bir takviyedir. Ürün, L-karnitin, L-arjinin, magnezyum, kuersenetin, ginseng, koenzim Q10, selenyum, vitamin B12, C, A ve E bakımından zengindir. Profolmix Men ne işe yarar?  ...