İşitme kaybının tedavisi var mıdır?

Evet, işitme kaybının tedavisi mümkündür. Tedavi seçenekleri, işitme kaybının türüne, şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir. Konduktif işitme kaybı, cerrahi müdahale veya ilaç tedavisi ile tedavi edilebilirken, sensorinöral işitme kaybı genellikle işitme cihazları veya implantlar kullanılarak yönetilir. Karma işitme kaybı için hem cerrahi müdahale hem de işitme cihazları veya implantlar kullanılabilir. Retrokoklear işitme kaybı, cerrahi müdahale, radyoterapi veya ilaç tedavisi gibi yöntemlerle tedavi edilebilir. İşitme kaybı olan kişilerin, bir kulak burun boğaz uzmanı veya işitme uzmanına danışarak, hangi tür işitme kaybı olduğunu ve en uygun tedavi seçeneklerini belirlemeleri önerilir.

İlgili Sorular


İşitme nedir? Nasıl gerçekleşir?

İşitme, kısaca çevredeki sesleri algılamadır. Çevredeki sesler, kulak kepçesi tarafından toplanarak dış kulak kanalı yoluyla kulak zarına iletilir. Kulak zarı, dış kulak yolunun bittiği yerde adeta bir davul zarı gibi gergin halde bulunmaktadır. Gelen sesler kulak zarında titreşime neden olur. Zarda oluşan bu titreşimler, orta kulakta bulunan küçük kemikçikleri harekete geçirir. Kemikçikler vasıtasıyla oval pencere denilen yere iletilen titreşimler,  buarada bulunan salyangoza (koklea) ulaşır. Kokleanın içinde bir sıvı bulunmaktadır. Bu sıvının titreşimiyle tüysü hücrelerde hareketlenme olur. Bu hareketlenme, işitme siniri aracılığıyla beyine elektriksel sinyal olarak ulaşır. Bu sinyal, beynindeki işitme merkezinde anlamlandırılır. 

İşitme kaybı nasıl oluşur?

İşitme kaybı birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Bunlar şunları içerir:

Yaşlanma: İlerleyen yaş, işitme kaybının en yaygın nedenidir. Yaşa bağlı işitme kaybı genellikle yavaş ve zamanla artan bir süreçtir.

Gürültü: Uzun süreli gürültüye maruz kalma, işitme kaybına neden olabilir. Bu nedenle, işitme koruyucu kulaklıklar gibi önlemler almak önemlidir.

Genetik faktörler: Bazı işitme kaybı türleri, genetik faktörlerden kaynaklanabilir. Aile öyküsü olan kişilerde işitme kaybı riski daha yüksektir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle yüksek dozda alındığında veya uzun süre kullanıldığında işitme kaybına neden olabilir.

Yaralanmalar: Kafa yaralanmaları veya barotravma gibi yaralanmalar, işitme kaybına neden olabilir.

Enfeksiyonlar: Kulak enfeksiyonları, işitme kaybına neden olabilir. Bunlar arasında kulak iltihabı ve menenjit gibi enfeksiyonlar yer alır.

İç kulak hastalıkları: İç kulakta yer alan yapıların hasar görmesi veya hastalanması, işitme kaybına neden olabilir. Bunlar arasında Meniere hastalığı ve iç kulak iltihabı yer alır.

Tümörler: İç kulağın veya işitme sinirinin tümörleri işitme kaybına neden olabilir.

İşitme kaybı, bir veya her iki kulağı etkileyebilir ve hafiften ileri dereceye kadar değişen şiddette olabilir. İşitme kaybı türüne ve şiddetine bağlı olarak, işitme cihazları veya cerrahi müdahaleler gibi tedavilerle yönetilebilir.

Hangi faktörler işitme kaybına neden olabilir?

İşitme kaybına neden olan faktörler arasında şunlar bulunabilir:

Yaşlanma: İlerleyen yaş, işitme kaybının en yaygın nedenidir. Yaşa bağlı işitme kaybı genellikle yavaş ve zamanla artan bir süreçtir.

Gürültü: Yüksek sesli ortamlarda uzun süreli maruz kalma, işitme kaybına neden olabilir. Bu nedenle, işitme koruyucu kulaklıklar gibi önlemler almak önemlidir.

Genetik faktörler: Bazı işitme kaybı türleri, genetik faktörlerden kaynaklanabilir. Aile öyküsü olan kişilerde işitme kaybı riski daha yüksektir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle yüksek dozda alındığında veya uzun süre kullanıldığında işitme kaybına neden olabilir.

Yaralanmalar: Kafa yaralanmaları veya barotravma gibi yaralanmalar, işitme kaybına neden olabilir.

Enfeksiyonlar: Kulak enfeksiyonları, işitme kaybına neden olabilir. Bunlar arasında kulak iltihabı ve menenjit gibi enfeksiyonlar yer alır.

İç kulak hastalıkları: İç kulakta yer alan yapıların hasar görmesi veya hastalanması, işitme kaybına neden olabilir. Bunlar arasında Meniere hastalığı ve iç kulak iltihabı yer alır.

Tümörler: İç kulağın veya işitme sinirinin tümörleri işitme kaybına neden olabilir.

Kimyasal maddeler: Kimyasal maddelere maruz kalmak, özellikle toksik maddelere uzun süre maruz kalınması, işitme kaybına neden olabilir.

Sigara içmek: Sigara içmek, işitme kaybına neden olabilecek birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Diyabet: Diyabet, işitme kaybına neden olabilecek sinir hasarı ve dolaşım problemlerine neden olabilir.

Bu faktörlerin işitme kaybına neden olabilmesi için tek başına veya birkaçının bir arada bulunması gerekebilir. İşitme kaybı türüne ve şiddetine bağlı olarak, işitme cihazları veya cerrahi müdahaleler gibi tedavilerle yönetilebilir.

İşitme kaybının belirtileri nelerdir?

İşitme kaybının belirtileri şunlardır:

Konuşma ve diğer sesleri duyamama: İşitme kaybı olan kişiler, özellikle yüksek frekanslı sesleri duymakta zorlanabilirler. Bu nedenle, diğer insanların konuşmalarını veya diğer sesleri duymakta zorlanabilirler.

Konuşmaları net bir şekilde anlamama: İşitme kaybı olan kişiler, konuşmaları duyabilseler bile, söylenen kelimeleri tam olarak anlamakta zorlanabilirler. Özellikle gürültülü ortamlarda bu durum daha da kötüleşebilir.

Televizyon veya radyo gibi sesli cihazları yüksek sesle açma: İşitme kaybı olan kişiler, televizyon veya radyo gibi sesli cihazları yüksek sesle açmak zorunda kalabilirler. Bu durum, aile üyeleri veya komşular tarafından fark edilebilir.

İnsanlarla konuşurken sık sık "ne?" ya da "lütfen tekrar eder misiniz?" gibi ifadeler kullanma: İşitme kaybı olan kişiler, konuştuğu kişilerin söylediklerini tam olarak duyamazlar ve sık sık tekrarlatmalarını veya konuşmanın tekrarlanmasını istemek zorunda kalırlar.

Konuşmalardan uzaklaşma: İşitme kaybı olan kişiler, insanlarla konuşmaktan kaçınabilirler veya sosyal etkinliklerden uzaklaşabilirler.

Çınlama veya kulakta dolgunluk hissi: İşitme kaybı olan kişilerde kulakta çınlama veya dolgunluk hissi olabilir.

Konuşmayı yüksek sesle yapma: İşitme kaybı olan kişiler, kendilerinin duyabildiğinden daha yüksek bir sesle konuşabilirler.

İşitme kaybı, kişiden kişiye farklılık gösteren bir durumdur ve bu belirtilerden herhangi birinin yaşanması, işitme kaybı olduğunu göstermez. Ancak, belirtilerin olması durumunda bir işitme testi yapılması önemlidir. İşitme kaybının erken teşhisi ve tedavisi, işitme kaybının ilerlemesini engelleyebilir ve yaşam kalitesini artırabilir.

İşitme kaybının farklı türleri nelerdir?

İşitme kaybı farklı türlerde olabilir. İşitme kaybı türleri şunlardır:

Konduktif İşitme Kaybı: Dış kulakta, orta kulakta veya kulak zarında bir sorun olduğunda meydana gelir. Bu tür işitme kaybı, genellikle tedavi edilebilir ve cerrahi müdahale veya ilaç tedavisi ile giderilebilir.

Sensorinöral İşitme Kaybı: İşitme sinirinde veya iç kulağın koklea bölgesinde bir sorun olduğunda meydana gelir. Bu tür işitme kaybı, genellikle kalıcıdır ve işitme cihazları veya implantlar gibi teknolojik cihazlar kullanılarak yönetilir.

Karma İşitme Kaybı: Konduktif ve sensorinöral işitme kaybının birleşimidir. Hem dış kulakta veya orta kulakta, hem de iç kulağın koklea bölgesinde bir sorun olduğunda meydana gelir. Bu tür işitme kaybı, hem cerrahi müdahale hem de işitme cihazları veya implantlar gibi teknolojik cihazlar kullanılarak yönetilebilir.

Retrokoklear İşitme Kaybı: İşitme sinirinde veya beyinde bir sorun olduğunda meydana gelir. Bu tür işitme kaybı, genellikle ileri tanı teknolojileri kullanılarak teşhis edilir ve cerrahi müdahale, radyoterapi veya ilaç tedavisi gibi yöntemlerle yönetilir.

İşitme kaybı türleri, hangi bölgede sorun olduğuna bağlı olarak farklı semptomlar ve tedavi seçenekleri gösterir. İşitme kaybı olan kişiler, bir kulak burun boğaz uzmanı veya işitme uzmanına danışarak, hangi tür işitme kaybı olduğunu ve en uygun tedavi seçeneklerini belirlemeleri önerilir.

İşitme cihazları nasıl çalışır?

İşitme cihazları, dış kulakta veya kulağın içindeki koklear bölgede bulunan işitme kaybının telafisi için tasarlanmıştır. İşitme cihazları, ses dalgalarını bir mikrofon aracılığıyla toplar ve bunları işleme ünitesinde işler. İşlem gören ses, işitme cihazının hoparlörü aracılığıyla kulak içine iletilir. Bu, işitme kaybı olan kişinin işitme kapasitesini artırır. İşitme cihazları, farklı türlerde ve boyutlarda mevcuttur. Bazı işitme cihazları, kulak arkasında veya kulak kanalında takılırken, diğerleri doğrudan koklear bölgeye yerleştirilir. İşitme cihazları, işitme kaybının türüne, şiddetine ve kullanıcının ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı özellikler sunar. İşitme cihazları, işitme kaybı olan kişilerin hayat kalitesini artırmalarına ve sosyal etkileşimlerinde kolaylık sağlamalarına yardımcı olabilir.

Hangi durumlarda işitme cihazları kullanılabilir?

İşitme cihazları, işitme kaybı olan kişilerin işitme kapasitelerini artırmak ve işitme sorunlarını telafi etmek için kullanılabilir. İşitme cihazları, konuşma anlaşılabilirliğini artırarak, sosyal etkileşimleri ve iletişimi kolaylaştırır. İşitme cihazları, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

Sensorinöral işitme kaybı: İşitme sinirinin hasar görmesi sonucu oluşan işitme kaybında işitme cihazları kullanılabilir.

Konduktif işitme kaybı: Dış kulak veya orta kulak problemleri nedeniyle işitme kaybı oluşursa, işitme cihazları bu tür işitme kaybını telafi etmek için kullanılabilir.

Karma işitme kaybı: Hem sensörinöral hem de konduktif işitme kaybı yaşayan kişiler, işitme cihazları kullanarak işitme kayıplarını telafi edebilirler.

Tek taraflı işitme kaybı: Tek kulakta işitme kaybı olan kişiler, işitme cihazları kullanarak işitme kapasitelerini artırabilirler.

İşitme cihazları, işitme kaybının derecesine, türüne ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre farklı özellikler sunar. İşitme cihazları, işitme kaybı olan kişilerin işitme sorunlarını çözmelerine yardımcı olabilir ve günlük yaşamlarını kolaylaştırabilir.

Koklear implant nedir ve kimlere uygulanabilir?

Koklear implant, işitme kaybı olan kişilere işitme duyusunu geri kazandırmak için kullanılan bir cihazdır. Koklear implant, işitme sinirinin hasar gördüğü veya işitme cihazlarının yeterli sonuç vermediği durumlarda kullanılır.

Koklear implant, işitme kaybı olan kişinin iç kulağına yerleştirilir ve işitme sinirlerine doğrudan elektriksel uyarılar gönderir. Bu uyarılar, işitme sinirleri tarafından beyne iletilir ve işitme hissi yaratır.

Koklear implant, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

Sensörinöral işitme kaybı: İşitme siniri hasar görmüş veya işitme cihazları işe yaramadığında koklear implantlar kullanılabilir.

Ağır işitme kaybı: İşitme cihazları ile yeterli sonuç alınamayan ağır işitme kayıplarında koklear implantlar tercih edilebilir.

Tek taraflı işitme kaybı: Tek kulakta işitme kaybı olan kişiler, koklear implant kullanarak işitme kapasitelerini artırabilirler.

Koklear implant, cerrahi bir işlemden sonra yerleştirilir ve işitme rehabilitasyon programı ile desteklenir. Koklear implant kullanımı, işitme kaybı olan kişilerin hayat kalitesini artırabilir, konuşma anlaşılabilirliğini ve sosyal etkileşimleri kolaylaştırabilir.

İşitme kaybı engellilik kapsamına girer mi?

İşitme kaybı, dünya genelinde birçok ülkenin engellilik tanımlamalarına göre engellilik kapsamına girer. İşitme kaybı, bireyin iletişim, eğitim ve istihdam fırsatlarında kısıtlılık yaratabilir ve günlük yaşamda birçok zorluğa neden olabilir. Bu nedenle, işitme kaybı olan kişilere sağlanan çeşitli haklar ve destekler vardır, bu da işitme kaybının engellilik kapsamına girdiğini gösterir. Ancak, her ülkenin engellilik tanımı ve engelli bireylere sağlanan haklar farklıdır, bu nedenle işitme kaybı olan kişilerin ülkelerindeki engellilik yasalarını araştırmaları ve buna göre hareket etmeleri önerilir.

İşitme kaybı nasıl önlenebilir?

İşitme kaybı birçok farklı nedenle oluşabilir ve bazı nedenler önlenebilirken, bazılarına karşı önleyici önlemler almak mümkün olmayabilir. Bununla birlikte, işitme kaybının oluşmasını önlemek için aşağıdaki öneriler uygulanabilir:

Yüksek sesle müzik veya gürültülü ortamlarda koruyucu kulaklıklar kullanmak

İşitme sağlığına zararlı olan ilaçların kullanımından kaçınmak veya doktor önerisiyle kullanmak

Kulak enfeksiyonlarını tedavi ettirmek

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek, egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek

İşitme koruyucu cihazlar kullanmak (örneğin, kulak tıkaçları veya kulaklık)

İş yerlerinde veya evde gürültüyü azaltmak için uygun önlemleri almak (örneğin, gürültü emici paneller veya duvarlar)

Sigara içmekten kaçınmak veya sigarayı bırakmak

Bu önlemler, işitme kaybını tamamen önleyemeyebilir ancak işitme sağlığını korumaya yardımcı olabilir ve işitme kaybı riskini azaltabilir. Ayrıca, işitme sağlığı için düzenli olarak kulak muayenesi yaptırmak ve işitme testlerini takip etmek de önleyici önlemler arasındadır.

Yeni SSS


İstanbul'da kalça protezi ameliyatı yapan birçok başarılı doktor bulunmaktadır. Bu doktorlar İstanbul'da çeşitli hastanelerde ve kliniklerde çalışmaktadır. Kalça protezi ameliyatı bu konuda deneyimli olan ...


Dudak yarığı ameliyatı yapan doktorlar plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahisi doktorlarıdır. Damak yarığı genellikle dudak yarığı ile birlikte olur. Bu sorunun nedeni, bebeğin anne karnında gelişimi sırasında yüz bölümü ile ağız içi yapıla ...


İstanbul'da göz kapağı ameliyatı yapan doktorlar göz doktorları ve estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi doktorlarıdır. İşlem, göz kapağı ve göz estetiği ameliyatı kon ...


İstanbul'da HoLEP ameliyatı yapan hastaneler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları devlet hastanesi, bazıları ise özel hastanelerdir. HoLEP, prostat büyümesi tedavisinde kullanılan bir lazer cerrahisi yöntemidir. İşlem sırasında holmium lazer kullanılır. ...


Robotik cerrahi ile prostat ameliyatı yapan hastaneler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büy&uu ...


NanoKnife ile prostat kanseri tedavisi, prostat kanseri tedavisinde uygulanan bir yöntemdir. NanoKnife, geri dönüşümsüz elektroporasyon (IRE) adı verilen bir i ...


Sklerozan kolanjit, safra yollarını etkileyen kronik bir karaciğer hastalığıdır. Bu hastalıkta safra yollarında iltihaplanma ve skar dokusu oluşumu meydana gelir. Skar dokusu, safra akışını engelleyebilir ve karaciğere zarar verebilir. Sklerozan kolanjitin iki tür& ...


ERCP, endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi anlamına gelir. Safra yollarını ve pankreas kanallarını incelemek ve tedavi etmek için kullanılan bir endoskopik işlemdir. ERCP sırasında, ucunda kamera bulunan ince, esnek bir tüp olan endoskop ağızdan girilerek aşağı ...


Koledok striktürü, koledok yani ana safra kanalının daralmasıdır. Safra, karaciğerde üretilir ve safra kesesinde depolanır. Daha sonra safra kanalıyla ince bağırsağa dökülür. ...


Koledok, safra kesesinden gelen safra ve pankreasın ürettiği enzimleri ince bağırsağa taşıyan safra kanalının son kısmıdır. Yaklaşık uzunluğu 4-15 cm kadardır. Karaciğerin alt kısmında, pankreasın başının arkasında bulunur. Koledok, safra kanallarının bir parças ...


Periampuller tümör, pankreas başı, distal safra kanalı, duodenumun ikinci kısmı veya papilla Vateri ampullası dahil olmak üzere periampuller bölge olarak bilinen bir b&ou ...


Kıl dönmesi, kılların cilt altına girerek yerleşmesidir. Cilt altında yuvalanan bu kıllara karşı vücut tepki gösterir. Kıl dönmesi hastalığı, kılların cilt altı dokuda yerleşmesine vücudun göstermiş olduğu bir reaksiyondur. ...


Apendiks ile apandisit sıklıkla karıştırılır. Arasındaki fark şudur: Apendiks; Kör bağırsak olarak da bilinen parmak şeklinde küçük bir organdır. Kalın bağırsağın başlangıcında bulunur. Ne işe yaradığı tam ol ...


Apendiks, karnın sağ alt kısmında bulunur. Apendiks, kör bağırsak olarak da bilinir ve parmak şeklinde küçük bir organdır. Kalın bağırsağın başlangıç kısmında (çekum) bulunur. Bunun iltihaplanmasına ...


Sağlık Bakanlığı'nca onaylı çok sayıda lazer epilasyon merkezi bulunmaktadır. Lazer epilasyon, istenmeyen tüyleri kalıcı olarak yok etmek için lazer kullanan bir yöntemdir. Lazer epilasyon merkezleri genell ...