Ürodinami testi yapan devlet hastaneleri hangileridir?

Ürodinami testi genellikle büyük devlet hastanelerinin üroloji bölümlerinde yapılır. Ancak, bu hizmeti sunan devlet hastanelerinin sayısı zaman içinde değişebilir. Bu yüzden, şu andaki güncel bilgileri almak öğrenmek için yerel sağlık kuruluşlarını aramanız veya internet üzerinde güncel bilgileri kontrol etmeniz gerekir. 

Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren birçok devlet hastanesi bulunmaktadır. Bulunduğunuz şehir veya bölgede hizmet veren devlet hastanesinin web sitesi veya iletişim numarası üzerinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, aile hekiminiz veya üroloji uzmanınız da size bu konuda yardımcı olabilir ve bir devlet hastanesi önerebilir.

Ürodinami testi yapan bazı devlet hastaneleri

  • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Arnavutköy Devlet Hastanesi
  • Üsküdar Devlet Hastanesi
  • Bahçelievler Devlet Hastanesi
  • İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bu hastanelerin üroloji kliniklerinde ürodinami testi yapılabilmektedir. Test için randevu almak için hastanelerin internet sitelerinden veya telefon numaralarından bilgi alabilirsiniz.

Ürodinami testi, mesane ve üretranın işlevlerini değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Bu test, mesanenin boşaltılması ve dolması sırasında basınç, akış hızı ve idrar akışını ölçer. Ürodinami testi, idrar kaçırma, sık idrara çıkma, idrar yapma zorluğu gibi idrar yolu problemlerinin teşhisinde yardımcı olur.

Ürodinami testi, genel anestezi gerektirmeyen bir testtir. Test, yaklaşık 1 saat sürer. Test sırasında, hastaya idrar kesesine ve üretraya kateter yerleştirilir. Bu kateterlerden basınç ve akış hızı ölçülür. Test sırasında hastanın idrar yapma şekli kaydedilir.

Ürodinami testi, idrar yolu problemlerinin teşhisinde önemli bir rol oynayan bir testtir. Bu test sayesinde, idrar yolu problemlerinin nedenini belirlemek ve uygun tedaviyi planlamak mümkün olur.

Bunlar da ilginizi çekebilir


Mesane nedir?

Mesane, idrar kesesi ya da idrar torbası olarak da bilinir. Böbreklerde üretilen idrar, idrar kanalı ile mesaneye taşınır. Orada depolanır ve daha sonra dışarı atılır.  Mesane vücutta idrarı depolayan ve dışarı atılmasını sağlayan bir organdır. Mesanenin iltihap ve kanser gibi hastalıkları görülmektedir. 

Mesane nerede bulunur?

Mesane, idrar torbası ya da idrak kesesi olarak da bilinir. Kaslardan yapılı bir organ olan mesane, vücutta karın boşluğunun dışında ama ona komşu bir yerde bulunur. Göbeğin altındaki bölgede yer alır. İçerisinde idrar depolanır. 

Üretral sendrom nedir?

Üretral sendrom, mesaneyi (idrar kesesi) dışarıya bağlayan ve idrarın dışarı atılmasını sağlayan ince bir kas borusu şeklinde olan üretrayı etkileyen bir grup belirtileri ifade eder. Bu belirtiler arasında alt karın bölgesinde ağrı, idrara çıkma zorluğu idrar yaparken yanma gibi belirtiler bulunmaktadır. Üretra tahriş olması sonucu ortaya çıkar. Üretra, mesane ile vücudun dışı arasındaki bağlantıyı sağlar. Erkeklerde, üretra ayrıca boşalma sırasında meninin dışarı atılmasını da sağlar. Üretra tahriş olduğunda, şişer ve daralır. Bu durum kişinin idrar yapmasını zorlaştırır.

İdrarda köpürme neden olur?

idrarda köpürme bazen sağlıklı kişilerde de görüebilen bir durumdur. Ancak bazen de ciddi bir sağlık sorunundan kaynaklanıyor olabilir. Sağlıklı insanlarda bazen idrar yaparken köpürme ve baloncuk oluşumu görülebilir. Bunun nedeni idrarın hızla pisuvara ya da tuvalete çarpması, bazı gıdalar, kullanılan ilaçlar olabilir. Yine tuvalet ve pisuvar temizliğinde kullanılan deterjan ve sabun artıkları da idrarda köpürmeye neden olabilir. İdrar köpürmesinin diğer nedenleri arasında az su içmeye bağlı idrar yoğunluğunun artması, böbreklerden protein kaçağı, şeker hastalığına bağlı idrara şeker karışması, idrar yolu enfeksiyonu, retrograd ejekülasyon yani meninin idrara karışması ve aşırı stres bulunmaktadır. Bu nedenle idrar köpürmesi olan kişilerin bir ürolog doktora görünmesi gerekir.

Sistosel (mesane sarkması) nedir?

Sistosel, idrar kesesi (mesane) sarkması demektir. Mesaneyi yerinde tutan bağların ya da kasların gevşemesi sonucu mesanenin vajina içine doğru düşmesidir. İleri derecedeki sistosellerde mesane vajina dışına kadar sarkabilir. Doğumların sayısının çok olması ya da zor doğumlar s,istosele neden olur. Genellikle menepoz sonrası dönemde ortaya çıkar. Kronik öksürük ve ağır kaldırma gibi karın içi basıncını artıran durumlar da mesane sakmasını kolaylaştırır. 

Mesane sarkması belirtileri nelerdir?

Mesane sarkması belirtileri arasında en önemlisi, vajina içinde bir şişkinlik, dolgunluk hissi olmasıdır. Kişi bazen bu şişkinliği eliyle de fark eder. Sistosel ileri derecede olduğunda, şişlik vajina dışından görülür. Özellikle öksürme, hapşırma ve aksırma ya da ağır kaldırma gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda, bu işilik daha da belirgin hale gelir. Ayrıca öksürük, aksırık, gülme ya da oturma, kalkma, merdiven çıkma gibi durumlarda idar kaçırma görülebilir. İleri derecede olan sistosellerde, üretranın (dış idrar kanalı) yer değiştirmesine bağlı tıkanması sonucu kişi idar yapmakta zorlanır hatta idrarını hiç yapamaz. 

Penisten kan gelmesi için hangi doktora gidilir?

Penisten kan gelmesi durumunda üroloji doktoruna gidilmelidir. Üroloji doktoru ya da ürolog, penis hastalıkları konusunda eğitim almış uzman doktordur. Penisten kan gelmesi çeşitli nedenlere bağlıdır. Ürolog doktor bunun nedenlerini araştırır ve gerekli tedaviyi uygular. 

Üretra ne demektir?

Üretra, mesanede biriken idrarın dışarıya atılmasını sağlayan tüp şeklinde bir organdır. İdrar kanalı olarak da bilinir. Erkeklerde daha uzun olan üretra kadınlarda daha kısadır. Kasın üretrası yaklaşık 3-5 cm uzunluğundadır. Erkeklerde ise uzunluğu 25-30 cm kadardır. Üretranın çapı bazı bölgelerde değişmekle birlikte ortalama 1 cm kadardır. Enfeksiyon, üretradan uygulanan ameliyat ya da tanısal girişimler,yaralanmalar sonucu üretra darlığı denilen durum ortaya çıkabilir. 

Üretra ne demek?

Üretra, idrar kesesi içerisindeki idrarın dışarıya atılmasını sağlayan boru şeklinde bir organdır. Üretra, mesaneden hemen sonra başlar ve vücut dışına açılır. Erkeklerde üretra penis içerisinden gereçerek penis ucundaki bir delikte sonlanır. Kadınlarda üretra, erkeklere göre daha kısadır. Erkelerde üretra içerisinden idrar ve meni geçer. Üretranın uzunluğu erkeklerde yaklaşık 25-30 cm ilen kadınlarda 4-5 cm kadardır. Üretra darlığı, üretra iltihabı ve üretra kanseri üretranın başlıca görülen hastalıklarıdır. 

Üreter ve üretra ne demek?

Üreter ve üretra idrar taşınmasına yarayan organlardır. Üreter, böbreklerde üretilen idrarın idrar kesesine taşınmasını sağlar. Üretra ise idrar kesesindeki idrarın dışarı atılmasına yarar. Normal bir kişide böbrekler günde ortalama 2 litre kadar idrar üretir. Üretilen bu idrar üreterler ile böbrekten mesaneye taşınır. Mesanede biriken ve bir süre depolanan idrar, üretra adı verilen idrar kanalı ile vücuttan dışarıya atılır. 

Yeni SSS


Ekokardiyografi (EKO), kalbin yapısını ve fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan ağrısız ve güvenilir bir görüntüleme yöntemidir. Kalp ultrasonu olarak da bilinir. Yöntem, yüksek frekanslı ses dalgalarının (ultrason) kalbe gönderilip, kalbin yapılarından yansıyarak geri d ...


Transözofageal Ekokardiyografi (TEE), kalbin yapısını ve fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemde, ucunda ultrason probu bulunan ince, esnek bir tüp yemek borusundan geçirilir. Yemek borusu kalbin hemen arkasında yer aldığı için, TEE ...


Akdeniz anemisi (talasemi) kesin tanısı için aşağıdaki adımlar izlenir; Tam Kan Sayımı (Hemogram): İlk adım olarak hemogram testi yapılır. Bu test, kandaki kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarlar) sayısı, büyüklüğü ve hemoglobin miktarını ölçer. ...


Pleksopati, omurilikten çıkan sinirlerin bir araya gelerek oluşturduğu "pleksus" adı verilen sinir ağının hasar görmesi veya işlev bozukluğu anlamına gelir. Bu hasar, sinirlerin sıkışması, gerilmesi, iltihaplanması veya kesilmesi gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. ...


ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi), safra yolları ve pankreas kanalındaki sorunları teşhis etmek ve tedavi etmek için kullanılan bir endoskopik işlemdir. Bu işlemde, bir endoskop (ucunda kamera ve ışık kaynağı olan ince, esnek bir tüp) ağızdan girilerek yemek bor ...


Zoretanin (izotretinoin), şiddetli akne (sivilce) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. A vitamini türevi olan bir retinoiddir ve ciltteki yağ bezlerinin aktivitesini azaltarak çalışır. Kullanım Alanları Şiddetli nodüler (yumrulu) ...


Retansiyon kisti, bir bezin normal salgısını boşaltamaması sonucu oluşan kist türüdür. Bu durum, salgının bez içinde birikmesine ve kist adı verilen kapalı bir kese oluşturmasına neden olur. Retansiyon kistleri genellikle iyi huyludur, ancak bazı durumlarda enfekte olabilir veya ...


Gliotik odaklar, beyinde meydana gelen küçük hasarların iyileşme sürecinde oluşan izler olarak düşünülebilir. Beyin hücreleri hasar gördüğünde, onların yerini doldurmak ve beyni korumak için glial hücreler devreye girer. ...


Trigeminal nevralji tanısı ve tedavisi için öncelikle bir nöroloji uzmanına başvurmanız gerekmektedir. Nörologlar, sinir sistemi hastalıkları konusunda uzmanlaşmış doktorlardır ve trigeminal nevralji gibi sinir ağrılarıyla ...


Trigeminal nevralji, yüzünüzden beyninize duyu taşıyan trigeminal sinirin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan kronik bir ağrı durumudur. Yüzünüzde, özellikle sinirin dallarının geçtiği alın, yanak ve çene bölgelerinde, elektrik çarpması veya bıçak saplanır tarzda ani ve şiddetli ağrı ...


Kornea haritalama (corneal mapping) veya diğer adıyla kornea topografisi, gözün ön yüzeyini kaplayan şeffaf tabaka olan korneanın detaylı bir haritasını çıkarmak için kullanılan bir göz muayene yöntemidir. Bu yöntem, korneanın eğriliklerini, kalınlığını ve yüzey özelliklerini ölçerek gözün kırma ...


Cinsel isteksizlik, karmaşık bir konu olup altında yatan nedenler fiziksel, psikolojik veya her ikisinin bir kombinasyonu olabilir. Bu nedenle, cinsel isteksizlik yaşayan kişilerin başvurabileceği birkaç farklı uzmanlık alanı bulunmaktadır: 1. Üroloji (Erkekler için): E ...


Cildiye (Dermatoloji) bölümü yoksa veya ulaşamıyorsanız, cilt sorunlarınız için aşağıdaki alternatif bölümlere başvurabilirsiniz: Dahiliye (İç Hastalıkları): Cilt sorunlarının bazıları iç organ hastalıklarının belirtisi olabilir. Dahiliye doktoru, genel bi ...


CRP yüksekliği, vücutta iltihaplanma olduğunu gösteren bir belirteçtir. Bu durumun altında yatan nedeni belirlemek ve tedavi etmek için öncelikle bir Dahiliye (İç Hastalıkları) uzmanına başvurmanız önerilir. Dahiliye ...


Boyun fıtığı için başvurabileceğiniz birkaç bölüm bulunmaktadır: Beyin ve Sinir Cerrahisi: Boyun fıtığı tanısı konulduktan sonra, özellikl ...