Aort kapağı hastalıkları nelerdir ve belirtileri nelerdir?

Aort kapağı, kalp ile aort damarı arasındaki geçişi kontrol eden bir kapaktır. Aort kapağı hastalıkları, kapağın yapısındaki değişikliklerden kaynaklanır ve aort kapağı darlığı ve aort yetmezliği olmak üzere iki türü vardır.

Aort kapağı darlığı, aort kapağının daralması sonucu kanın kalpten aort damarına geçişini engelleyen bir durumdur. Bu durum, semptomlar ortaya çıkmadan önce yıllarca sürebilir. Belirtileri, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bayılma hissi, kalp çarpıntısı ve yorgunluk gibi semptomlardır.

Aort yetmezliği, aort kapağının tamamen kapanmaması sonucu kanın kalpten aort damarına geri kaçması durumudur. Belirtileri, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı, yorgunluk ve ayak bileklerinde şişlik gibi semptomlardır.

Aort kapağı hastalıkları, yaşlılık, kalıtsal faktörler, enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar veya aort kapağına bağlı yaralanmalardan kaynaklanabilir. Tedavi, hastalığın türüne ve semptomların ciddiyetine bağlıdır ve ilaç tedavisi, cerrahi müdahale veya kapağın değiştirilmesini içerebilir. Aort kapağı hastalığı şüphesi varsa, bir kardiyologdan yardım alınması önemlidir.

Bunlar da ilginizi çekebilir


Aort ne demek?

Aort, kalpten çıkan bir damarın adıdır. Kalpten çıkan bu damar, tüm vücuda oksijenlenmiş kanı taşıyan en büyük atardamardır. Aort damarının bölümleri bulunmaktadır. Kalpten çıktıktan hemen sonra, kalbi besleyen koroner damarlara, daha sonra da beyin ve kola giden damarlara ayrılır. Daha sonra bir kavis çizerek vücudun aşağısına doğru yönelir. Daha sonra kasık bölgesinde çatallaşarak ikiye ayrılır. Bu dallar bacaklara yaılır. 

Aort damarı bölümleri nelerdir?

Kalpten çıkan en büyük atar damar aort adı verilen damardır. Aort damarının bölümleri şunlardır; 

1- Çıkan Aort: Aort damarının kalpten çıktıktan sonraki ilk bölümüdür.

2- Transvers Aort: Aort damarının kalpten çıktıktan sonra kavis yapmaya başladığı bölümdür. Boyuna ve beyine giden damarlar buradan çıkar. 

3- İnen Aort: Sırttan başlayıp kasıklara kadar inen bölümdür.

4- Torasik Aort: Aort damarının göğüs kafesi içindeki bölümüdür. 

5- Abdominal Aort: Aort damarının gğüs boşluğundan çıktıktan kasık bölgesine kadar olan bölümüdür.

Aort damar genişliği kaç mm olmalı?

Aort, vücuttaki en büyük atardamarın adıdır. Kalbin sol tarafından çıkar ve vücudun alt kısımlarına doğru ilerler. Aort damarının kalpten çıkış yerindeki çapı (genişliği) erişkin insanlarda yaklaşık 35 mm yani 3.5 cm dir. Bu genişlik, 40 mm'ye kadar normal kabul edilir.

Aort anevrizması nedir?

Aort anevrizması; aort damar çapında meydana gelen genişleme demektir. Aort damarının genişliği, normal kabul edilen genişlikten daha fazladır. Bu çap kişiden kişye bazı değişkenlikler gösterebilir. Kişinin vücud yüzey alanı, boy uzunluğu ve kilosu aort çapını etkileyebilir. Normalde aort çapı en fazla 4 cm ya da 40 mm olabilir. Aort anevrizmasında ise aort damarının çapı, normalin %50'sinden daha fazla genişlemiştir. Aort anevrizması, genellikle yaşlılarda görülür. Aort daarındaki anevrizma, aortun tüm bölümlerinde oluşabilir. Aort anevrizması, belli bir büyüklüğe ulaşırsa damarın yırtılmasına neden olabilir. 

Aort anevrizması belirtileri nelerdir?

Aort anevrizması belirtileri, anevrizmanın çapına ve bulunduğu bölgeye göre değişebilir. Aort anevrizması uzun süre hiç belirti vermeden büyüyebilir. Anevrizma büyüdükçe, etraftaki komşu dokulara baskı yapar. Anevrizmanın bulunduğu bölgeye göre, baskıya bağlı olarak çeşitli belirtiler oluşur. Transvers aort bölümünde ortaya çıkan bir anevrizma, baş ağrısı ve görme problemlerine neden olabilir. Torasik (göğüs) aort anevrizmasında ise göğüs ağrısı, öksürük, sırt ağrısı ve nefes darlığı görülür. 

Aort kapak yetmezliği ne demek?

Aort kapak yetmezliği, aort kapağının tam kapanmaması anlamına gelir. Aort kapağı, kalbin sol kulakcığı ile sol karıncığı arasında bulunan bir kapaktır. Bazı nedenlerden dolayı bu kapakçıklar kapanmaz ise, kan sol kulakcıktan tekrar sol ventriküle geri gelir. Buna aort kapak yetmezliği denir. Aort kapak yetmezliğinde, sol karıncığın yükü artar ve zamanla sol vventrikül yetnezliği gelişir. 

Aort nedir ve görevi nedir?

Aort, kalbin sol karıncığından çıkan ve tüm vücuda oksijenli kan taşıyan büyük bir damardır. Aort, vücuttaki tüm organların ve dokuların oksijen ihtiyacını karşılamak için kanı taşır. Ayrıca, aort kan basıncını da düzenleyerek kalp atışlarının ritmini kontrol eder. Aort, vücuttaki en büyük ve en önemli damarlardan biridir ve hayati bir görevi yerine getirir.

Aort diseksiyonu nedir ve nasıl tedavi edilir?

Aort diseksiyonu, aort duvarının tabakalarından birinin diğerinden ayrılmasıdır. Bu durum, aort duvarındaki zayıflıktan veya yaralanmadan kaynaklanabilir. Aort diseksiyonu, genellikle ani ve şiddetli göğüs ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığı ve şok belirtileriyle kendini gösterir. Aort diseksiyonu, zamanında tanı ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilir.

Aort diseksiyonu tedavisi, aortun hangi bölgesinin etkilendiğine, hastanın genel sağlık durumuna ve semptomların ciddiyetine göre değişir. Cerrahi müdahale, aortun etkilenen bölgesinin onarımını içerir ve bu işlem açık kalp cerrahisi ile veya endovasküler olarak yapılabilir. Endovasküler yöntem, bir kateter yardımıyla kan damarına yerleştirilen bir tüp (stent) ile anevrizmanın onarılmasını içerir.

Aort diseksiyonu tedavisi çok önemlidir ve mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Tedavi edilmeyen aort diseksiyonu, aortun yırtılmasına, kanama, organ hasarına veya ölüme yol açabilir. Bu nedenle, ani ve şiddetli göğüs ağrısı, sırt ağrısı veya diğer semptomlarınız varsa, acil tıbbi yardım almalısınız.

Aort kapakçığı onarımı veya değiştirilmesi nasıl yapılır?

Aort kapakçığı onarımı veya değiştirilmesi, açık kalp cerrahisi veya minimal invaziv yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Hangi yöntemin kullanılacağı, hastanın durumuna ve aort kapakçığındaki sorunun tipine bağlıdır.

Açık kalp cerrahisi, genellikle aort kapakçığının değiştirilmesi gerektiğinde tercih edilir. Bu işlem, göğüs kafesinin açılmasını ve kalbin durdurulmasını gerektirir. Daha sonra, hasarlı kapakçık çıkarılır ve yeni bir kapakçık yerleştirilir. Yeni kapakçık, insan doku kaynaklı veya yapay malzemelerden yapılabilir. İnsan doku kaynaklı kapakçıkların daha uzun süre dayanması beklenirken, yapay kapakçıklar daha uzun ömürlü olabilir.

Minimal invaziv yöntemler, göğüs kafesinin açılması gerektirmeden aort kapakçığı onarımı veya değiştirilmesini mümkün kılar. Bu yöntemler arasında kateter tabanlı aort kapakçığı değiştirme (TAVI) veya mitral kapakçık tamirinde kullanılan robotik cerrahi gibi yöntemler bulunur. Bu yöntemlerin avantajı, hastanın daha az invaziv bir prosedürden geçmesi ve daha hızlı bir iyileşme sürecine sahip olmasıdır.

Aort kapakçığı onarımı veya değiştirilmesi, özellikle ciddi aort kapakçığı hastalığı olan hastalar için önemlidir. Bu işlem, kalp yetersizliği, ritim bozukluğu veya ölüm riski gibi olası komplikasyonları önleyebilir. Ancak, her cerrahi işlem gibi, riskler de vardır. Bu nedenle, hastanın durumuna bağlı olarak, kardiyologlar ve cerrahlar en uygun tedavi yöntemini belirlemelidir.

Aort stenozu nedir ve nasıl tedavi edilir?

Aort stenozu, aort kapakçığındaki daralma veya sertleşme nedeniyle kan akışının kısıtlanmasıdır. Bu durumda kalbin sol karıncığı, kanı aort damarına pompalayamaz ve bu durum kalp kasının zayıflamasına neden olabilir. Aort stenozunun en yaygın nedeni, yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan kireçlenme veya kalsifikasyondur.

Aort stenozu genellikle semptomlar ortaya çıkmadan yıllar önce teşhis edilir. Bununla birlikte, semptomlar ortaya çıktığında, nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma hissi ve halsizlik gibi belirtiler görülebilir. Aort stenozu, ilerleyici bir hastalıktır ve tedavi edilmezse, kalp yetmezliği, kalp krizi ve ani ölüm riskini artırabilir.

Aort stenozu tedavisi, semptomların ciddiyetine ve hastanın durumuna bağlıdır. Hafif semptomlarla birlikte hafif aort stenozu olan hastaların takip edilmesi önerilir. Ancak semptomlar şiddetli ise, cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi tedavi, aort kapakçığı onarımı veya değiştirilmesiyle gerçekleştirilebilir. Hangi yöntemin kullanılacağı, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve aort kapakçığındaki hasarın derecesine bağlıdır.

Aort kapakçığı onarımı veya değiştirilmesi, genellikle açık kalp cerrahisi gerektirir. Cerrahi müdahale sırasında, hasarlı kapakçık çıkarılır ve yeni bir kapakçık yerleştirilir. Yeni kapakçık, insan doku kaynaklı veya yapay malzemelerden yapılabilir. Minimal invaziv yöntemler de kullanılabilir, ancak bu yöntemler sadece belirli durumlarda uygulanabilir.

Aort stenozu tedavisi, hastanın yaşam kalitesini artırabilir ve ciddi komplikasyonları önleyebilir. Ancak, her cerrahi işlem gibi, riskleri vardır. Hastaların tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilmesi ve kardiyologlar ve cerrahlarla birlikte tedavi planının belirlenmesi önemlidir.

Yeni SSS


Ekokardiyografi (EKO), kalbin yapısını ve fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan ağrısız ve güvenilir bir görüntüleme yöntemidir. Kalp ultrasonu olarak da bilinir. Yöntem, yüksek frekanslı ses dalgalarının (ultrason) kalbe gönderilip, kalbin yapılarından yansıyarak geri d ...


Transözofageal Ekokardiyografi (TEE), kalbin yapısını ve fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemde, ucunda ultrason probu bulunan ince, esnek bir tüp yemek borusundan geçirilir. Yemek borusu kalbin hemen arkasında yer aldığı için, TEE ...


Akdeniz anemisi (talasemi) kesin tanısı için aşağıdaki adımlar izlenir; Tam Kan Sayımı (Hemogram): İlk adım olarak hemogram testi yapılır. Bu test, kandaki kırmızı kan hücrelerinin (alyuvarlar) sayısı, büyüklüğü ve hemoglobin miktarını ölçer. ...


Pleksopati, omurilikten çıkan sinirlerin bir araya gelerek oluşturduğu "pleksus" adı verilen sinir ağının hasar görmesi veya işlev bozukluğu anlamına gelir. Bu hasar, sinirlerin sıkışması, gerilmesi, iltihaplanması veya kesilmesi gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. ...


ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi), safra yolları ve pankreas kanalındaki sorunları teşhis etmek ve tedavi etmek için kullanılan bir endoskopik işlemdir. Bu işlemde, bir endoskop (ucunda kamera ve ışık kaynağı olan ince, esnek bir tüp) ağızdan girilerek yemek bor ...


Zoretanin (izotretinoin), şiddetli akne (sivilce) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. A vitamini türevi olan bir retinoiddir ve ciltteki yağ bezlerinin aktivitesini azaltarak çalışır. Kullanım Alanları Şiddetli nodüler (yumrulu) ...


Retansiyon kisti, bir bezin normal salgısını boşaltamaması sonucu oluşan kist türüdür. Bu durum, salgının bez içinde birikmesine ve kist adı verilen kapalı bir kese oluşturmasına neden olur. Retansiyon kistleri genellikle iyi huyludur, ancak bazı durumlarda enfekte olabilir veya ...


Gliotik odaklar, beyinde meydana gelen küçük hasarların iyileşme sürecinde oluşan izler olarak düşünülebilir. Beyin hücreleri hasar gördüğünde, onların yerini doldurmak ve beyni korumak için glial hücreler devreye girer. ...


Trigeminal nevralji tanısı ve tedavisi için öncelikle bir nöroloji uzmanına başvurmanız gerekmektedir. Nörologlar, sinir sistemi hastalıkları konusunda uzmanlaşmış doktorlardır ve trigeminal nevralji gibi sinir ağrılarıyla ...


Trigeminal nevralji, yüzünüzden beyninize duyu taşıyan trigeminal sinirin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan kronik bir ağrı durumudur. Yüzünüzde, özellikle sinirin dallarının geçtiği alın, yanak ve çene bölgelerinde, elektrik çarpması veya bıçak saplanır tarzda ani ve şiddetli ağrı ...


Kornea haritalama (corneal mapping) veya diğer adıyla kornea topografisi, gözün ön yüzeyini kaplayan şeffaf tabaka olan korneanın detaylı bir haritasını çıkarmak için kullanılan bir göz muayene yöntemidir. Bu yöntem, korneanın eğriliklerini, kalınlığını ve yüzey özelliklerini ölçerek gözün kırma ...


Cinsel isteksizlik, karmaşık bir konu olup altında yatan nedenler fiziksel, psikolojik veya her ikisinin bir kombinasyonu olabilir. Bu nedenle, cinsel isteksizlik yaşayan kişilerin başvurabileceği birkaç farklı uzmanlık alanı bulunmaktadır: 1. Üroloji (Erkekler için): E ...


Cildiye (Dermatoloji) bölümü yoksa veya ulaşamıyorsanız, cilt sorunlarınız için aşağıdaki alternatif bölümlere başvurabilirsiniz: Dahiliye (İç Hastalıkları): Cilt sorunlarının bazıları iç organ hastalıklarının belirtisi olabilir. Dahiliye doktoru, genel bi ...


CRP yüksekliği, vücutta iltihaplanma olduğunu gösteren bir belirteçtir. Bu durumun altında yatan nedeni belirlemek ve tedavi etmek için öncelikle bir Dahiliye (İç Hastalıkları) uzmanına başvurmanız önerilir. Dahiliye ...


Boyun fıtığı için başvurabileceğiniz birkaç bölüm bulunmaktadır: Beyin ve Sinir Cerrahisi: Boyun fıtığı tanısı konulduktan sonra, özellikl ...