Aort ne demek?

Aort, kalpten çıkan bir damarın adıdır. Kalpten çıkan bu damar, tüm vücuda oksijenlenmiş kanı taşıyan en büyük atardamardır. Aort damarının bölümleri bulunmaktadır. Kalpten çıktıktan hemen sonra, kalbi besleyen koroner damarlara, daha sonra da beyin ve kola giden damarlara ayrılır. Daha sonra bir kavis çizerek vücudun aşağısına doğru yönelir. Daha sonra kasık bölgesinde çatallaşarak ikiye ayrılır. Bu dallar bacaklara yaılır. 

İlgili Sorular


Aort damarı bölümleri nelerdir?

Kalpten çıkan en büyük atar damar aort adı verilen damardır. Aort damarının bölümleri şunlardır; 

1- Çıkan Aort: Aort damarının kalpten çıktıktan sonraki ilk bölümüdür.

2- Transvers Aort: Aort damarının kalpten çıktıktan sonra kavis yapmaya başladığı bölümdür. Boyuna ve beyine giden damarlar buradan çıkar. 

3- İnen Aort: Sırttan başlayıp kasıklara kadar inen bölümdür.

4- Torasik Aort: Aort damarının göğüs kafesi içindeki bölümüdür. 

5- Abdominal Aort: Aort damarının gğüs boşluğundan çıktıktan kasık bölgesine kadar olan bölümüdür.

Aort damar genişliği kaç mm olmalı?

Aort, vücuttaki en büyük atardamarın adıdır. Kalbin sol tarafından çıkar ve vücudun alt kısımlarına doğru ilerler. Aort damarının kalpten çıkış yerindeki çapı (genişliği) erişkin insanlarda yaklaşık 35 mm yani 3.5 cm dir. Bu genişlik, 40 mm'ye kadar normal kabul edilir.

Aort anevrizması nedir?

Aort anevrizması; aort damar çapında meydana gelen genişleme demektir. Aort damarının genişliği, normal kabul edilen genişlikten daha fazladır. Bu çap kişiden kişye bazı değişkenlikler gösterebilir. Kişinin vücud yüzey alanı, boy uzunluğu ve kilosu aort çapını etkileyebilir. Normalde aort çapı en fazla 4 cm ya da 40 mm olabilir. Aort anevrizmasında ise aort damarının çapı, normalin %50'sinden daha fazla genişlemiştir. Aort anevrizması, genellikle yaşlılarda görülür. Aort daarındaki anevrizma, aortun tüm bölümlerinde oluşabilir. Aort anevrizması, belli bir büyüklüğe ulaşırsa damarın yırtılmasına neden olabilir. 

Aort anevrizması belirtileri nelerdir?

Aort anevrizması belirtileri, anevrizmanın çapına ve bulunduğu bölgeye göre değişebilir. Aort anevrizması uzun süre hiç belirti vermeden büyüyebilir. Anevrizma büyüdükçe, etraftaki komşu dokulara baskı yapar. Anevrizmanın bulunduğu bölgeye göre, baskıya bağlı olarak çeşitli belirtiler oluşur. Transvers aort bölümünde ortaya çıkan bir anevrizma, baş ağrısı ve görme problemlerine neden olabilir. Torasik (göğüs) aort anevrizmasında ise göğüs ağrısı, öksürük, sırt ağrısı ve nefes darlığı görülür. 

Aort kapak yetmezliği ne demek?

Aort kapak yetmezliği, aort kapağının tam kapanmaması anlamına gelir. Aort kapağı, kalbin sol kulakcığı ile sol karıncığı arasında bulunan bir kapaktır. Bazı nedenlerden dolayı bu kapakçıklar kapanmaz ise, kan sol kulakcıktan tekrar sol ventriküle geri gelir. Buna aort kapak yetmezliği denir. Aort kapak yetmezliğinde, sol karıncığın yükü artar ve zamanla sol vventrikül yetnezliği gelişir. 

Aort nedir ve görevi nedir?

Aort, kalbin sol karıncığından çıkan ve tüm vücuda oksijenli kan taşıyan büyük bir damardır. Aort, vücuttaki tüm organların ve dokuların oksijen ihtiyacını karşılamak için kanı taşır. Ayrıca, aort kan basıncını da düzenleyerek kalp atışlarının ritmini kontrol eder. Aort, vücuttaki en büyük ve en önemli damarlardan biridir ve hayati bir görevi yerine getirir.

Aort diseksiyonu nedir ve nasıl tedavi edilir?

Aort diseksiyonu, aort duvarının tabakalarından birinin diğerinden ayrılmasıdır. Bu durum, aort duvarındaki zayıflıktan veya yaralanmadan kaynaklanabilir. Aort diseksiyonu, genellikle ani ve şiddetli göğüs ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığı ve şok belirtileriyle kendini gösterir. Aort diseksiyonu, zamanında tanı ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilir.

Aort diseksiyonu tedavisi, aortun hangi bölgesinin etkilendiğine, hastanın genel sağlık durumuna ve semptomların ciddiyetine göre değişir. Cerrahi müdahale, aortun etkilenen bölgesinin onarımını içerir ve bu işlem açık kalp cerrahisi ile veya endovasküler olarak yapılabilir. Endovasküler yöntem, bir kateter yardımıyla kan damarına yerleştirilen bir tüp (stent) ile anevrizmanın onarılmasını içerir.

Aort diseksiyonu tedavisi çok önemlidir ve mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Tedavi edilmeyen aort diseksiyonu, aortun yırtılmasına, kanama, organ hasarına veya ölüme yol açabilir. Bu nedenle, ani ve şiddetli göğüs ağrısı, sırt ağrısı veya diğer semptomlarınız varsa, acil tıbbi yardım almalısınız.

Aort kapağı hastalıkları nelerdir ve belirtileri nelerdir?

Aort kapağı, kalp ile aort damarı arasındaki geçişi kontrol eden bir kapaktır. Aort kapağı hastalıkları, kapağın yapısındaki değişikliklerden kaynaklanır ve aort kapağı darlığı ve aort yetmezliği olmak üzere iki türü vardır.

Aort kapağı darlığı, aort kapağının daralması sonucu kanın kalpten aort damarına geçişini engelleyen bir durumdur. Bu durum, semptomlar ortaya çıkmadan önce yıllarca sürebilir. Belirtileri, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bayılma hissi, kalp çarpıntısı ve yorgunluk gibi semptomlardır.

Aort yetmezliği, aort kapağının tamamen kapanmaması sonucu kanın kalpten aort damarına geri kaçması durumudur. Belirtileri, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı, yorgunluk ve ayak bileklerinde şişlik gibi semptomlardır.

Aort kapağı hastalıkları, yaşlılık, kalıtsal faktörler, enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar veya aort kapağına bağlı yaralanmalardan kaynaklanabilir. Tedavi, hastalığın türüne ve semptomların ciddiyetine bağlıdır ve ilaç tedavisi, cerrahi müdahale veya kapağın değiştirilmesini içerebilir. Aort kapağı hastalığı şüphesi varsa, bir kardiyologdan yardım alınması önemlidir.

Aort kapakçığı onarımı veya değiştirilmesi nasıl yapılır?

Aort kapakçığı onarımı veya değiştirilmesi, açık kalp cerrahisi veya minimal invaziv yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Hangi yöntemin kullanılacağı, hastanın durumuna ve aort kapakçığındaki sorunun tipine bağlıdır.

Açık kalp cerrahisi, genellikle aort kapakçığının değiştirilmesi gerektiğinde tercih edilir. Bu işlem, göğüs kafesinin açılmasını ve kalbin durdurulmasını gerektirir. Daha sonra, hasarlı kapakçık çıkarılır ve yeni bir kapakçık yerleştirilir. Yeni kapakçık, insan doku kaynaklı veya yapay malzemelerden yapılabilir. İnsan doku kaynaklı kapakçıkların daha uzun süre dayanması beklenirken, yapay kapakçıklar daha uzun ömürlü olabilir.

Minimal invaziv yöntemler, göğüs kafesinin açılması gerektirmeden aort kapakçığı onarımı veya değiştirilmesini mümkün kılar. Bu yöntemler arasında kateter tabanlı aort kapakçığı değiştirme (TAVI) veya mitral kapakçık tamirinde kullanılan robotik cerrahi gibi yöntemler bulunur. Bu yöntemlerin avantajı, hastanın daha az invaziv bir prosedürden geçmesi ve daha hızlı bir iyileşme sürecine sahip olmasıdır.

Aort kapakçığı onarımı veya değiştirilmesi, özellikle ciddi aort kapakçığı hastalığı olan hastalar için önemlidir. Bu işlem, kalp yetersizliği, ritim bozukluğu veya ölüm riski gibi olası komplikasyonları önleyebilir. Ancak, her cerrahi işlem gibi, riskler de vardır. Bu nedenle, hastanın durumuna bağlı olarak, kardiyologlar ve cerrahlar en uygun tedavi yöntemini belirlemelidir.

Aort stenozu nedir ve nasıl tedavi edilir?

Aort stenozu, aort kapakçığındaki daralma veya sertleşme nedeniyle kan akışının kısıtlanmasıdır. Bu durumda kalbin sol karıncığı, kanı aort damarına pompalayamaz ve bu durum kalp kasının zayıflamasına neden olabilir. Aort stenozunun en yaygın nedeni, yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan kireçlenme veya kalsifikasyondur.

Aort stenozu genellikle semptomlar ortaya çıkmadan yıllar önce teşhis edilir. Bununla birlikte, semptomlar ortaya çıktığında, nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma hissi ve halsizlik gibi belirtiler görülebilir. Aort stenozu, ilerleyici bir hastalıktır ve tedavi edilmezse, kalp yetmezliği, kalp krizi ve ani ölüm riskini artırabilir.

Aort stenozu tedavisi, semptomların ciddiyetine ve hastanın durumuna bağlıdır. Hafif semptomlarla birlikte hafif aort stenozu olan hastaların takip edilmesi önerilir. Ancak semptomlar şiddetli ise, cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi tedavi, aort kapakçığı onarımı veya değiştirilmesiyle gerçekleştirilebilir. Hangi yöntemin kullanılacağı, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve aort kapakçığındaki hasarın derecesine bağlıdır.

Aort kapakçığı onarımı veya değiştirilmesi, genellikle açık kalp cerrahisi gerektirir. Cerrahi müdahale sırasında, hasarlı kapakçık çıkarılır ve yeni bir kapakçık yerleştirilir. Yeni kapakçık, insan doku kaynaklı veya yapay malzemelerden yapılabilir. Minimal invaziv yöntemler de kullanılabilir, ancak bu yöntemler sadece belirli durumlarda uygulanabilir.

Aort stenozu tedavisi, hastanın yaşam kalitesini artırabilir ve ciddi komplikasyonları önleyebilir. Ancak, her cerrahi işlem gibi, riskleri vardır. Hastaların tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilmesi ve kardiyologlar ve cerrahlarla birlikte tedavi planının belirlenmesi önemlidir.

Yeni SSS


Polip olan hastaların yorumları kişiye ve polip türüne göre değişir. Polipler, burun, bağırsak, rahim gibi vücudun farklı bölgelerinde görülen k&uum ...


TUR prostat ameliyatı sonrası iyileşme süreci, her hastaya göre değişkenlik gösterebilir. Hastanın genel sağlık durumu, prostatın büyüklüğü, uygulanan cerrahi teknik ve cerrahın deneyimi bunun üzerinde etkili olan faktörlerdir. Genellik ...


HPV olanların yorumları kişiseldir. HPV, insan papilloma virüsü anlamına gelir. Deri ve mukozalarda siğillere neden olan ve cinsel temas yoluyla bulan bir hastalıktır. HPV'nin birçok tipi vardır. Bazı tipler diğerlerine göre daha tehlikelidir. ...


Pediatrik dermatoloji, 0-18 yaş grubunda görülen cilt hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Çocuklarda görülen cilt rahatsızlıkları, yetişkinlerdekilerden daha farklıdır. Pediatrik dermatoloji konusunda uzman olan dermatologlar, ço ...


Bebek dermatoloji doktoru, bebek dermatoloğu, bebek ve küçük çocukların cilt hastalıklarının tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış olan dermatoloji doktorudur. Dermatoloji cildiye olarak da bilinir. ...


Bebek cildiye doktoru, bebeklerin ve küçük çocukların cilt hastalıklarını teşhis ve tedavi eden bir doktordur. Bebek cildiye doktorları, dermatoloji alanında özel eğitim almış çocuk doktorlarıdır. Cilt, çocuklarda yetişkinlerdekinden &cc ...


İstanbul'da Fransız askısı yapan çok sayıda doktor bulunmaktadır. Fransız askısı, yüzdeki sarkmaları ve kırışıklıkları gidermek için uygulanan etkili bir estetik yöntemdir. Bu konuda deneyimli uzman doktor ve doğru tedavi ile doğal görünümlü ve ...


İstanbul'da uyku testi yapan birçok hastane bulunmaktadır. Uyku testi ya da polisomnografi, uyku kalitesini ve uyku bozukluğunun nedeni belirlemek için yapılır. Kişi uyurken bütün gece boyunca cihazlar yardımıyla kayıt yapılır. Daha sonra bu ...


Mikrocerrahi yapan hastaneler, genellikle üniveriste hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleridir. Bu işlem bazı özel hastanelerde de yapılmaktadır. Mikrocerrahi ameliyatı ile çıplak gözle görülemeyecek ve normal cerrahi yöntemlerle m& ...


Yapay mesane ameliyatı yapan doktorlar, mesane kanseri tedavisi ve ameliyatı ile ilgilenen üroloji doktorlarıdır. Yapay mesane, mesanesi çıkarılan kişilerde idrarı depolamak için bağırsakların bir torba şekline dönüştürülmesi işlemidir. Neobladder, ...


İstanbul'da kalça protezi ameliyatı yapan birçok başarılı doktor bulunmaktadır. Bu doktorlar İstanbul'da çeşitli hastanelerde ve kliniklerde çalışmaktadır. Kalça protezi ameliyatı bu konuda deneyimli olan ...


Dudak yarığı ameliyatı yapan doktorlar plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahisi doktorlarıdır. Damak yarığı genellikle dudak yarığı ile birlikte olur. Bu sorunun nedeni, bebeğin anne karnında gelişimi sırasında yüz bölümü ile ağız içi yapıla ...


İstanbul'da göz kapağı ameliyatı yapan doktorlar göz doktorları ve estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi doktorlarıdır. İşlem, göz kapağı ve göz estetiği ameliyatı kon ...


İstanbul'da HoLEP ameliyatı yapan hastaneler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları devlet hastanesi, bazıları ise özel hastanelerdir. HoLEP, prostat büyümesi tedavisinde kullanılan bir lazer cerrahisi yöntemidir. İşlem sırasında holmium lazer kullanılır. ...


Robotik cerrahi ile prostat ameliyatı yapan hastaneler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büy&uu ...