Böbrek kanseri ilk nereye metastaz yapar?

Böbrek kanseri (böbrek tümörü) metastaz yapabilen yani başka organlara yayılabilen bir kanser türüdür.  Böbrek kanser hücreleri böbrekten çıkarak başka organlara yayılabilir. Böbrek kanserinin en sık metastaz yaptığı yer akciğerlerdir. Böbrek kanserinin sıklıkla metastaz yaptığı yerler aşağıdadır;  

  1. Akciğerler: Böbrek kanserinin en sık metastaz yeri akciğerlerdir. 

  2. Kemikler: Böbrek kanseri, kemiklere yayılabilir. Bu kemikler sıklıkla omurga, kalça, kaburga ve uyluk kemiği gibi büyük kemiklerdir.

  3. Karaciğer: Böbrek kanseri, karaciğere de metastaz yapabilir. 

  4. Beyin: Böbrek kanseri, beyne metastaz yapabilir. Beyin metastazı, baş ağrısı, zihinsel değişiklikler, denge sorunları gibi belirtilere neden olabilir.

  5. Lenf bezleri: Böbrek kanseri, etraftaki  lenf bezlerine yayılabilir.

Böbrek kanseri bunlar dışında başka bölgelere de sıçrayabilir.  Metastaz, her hasta için farklı olabilir. Böbrek kanseri metastazını değerlendirmek için tomografi, MR gibi bazı görüntüleme yöntemleri kullanılır. 

Bunlar da ilginizi çekebilir


Böbrek kanseri nereye sıçrar?

Böbrek kanseri en sık akciğerlere sıçrama yapar. Başka organa sıçramış olan böbrek kanserine metastatik böbrek kanseri denir. Böbrek kanseri en çok kan yoluyla akciğerlere metastaz yapar. Böbrek kanseri akciğerlerden sonra daha az sıklıkla karaciğere, kemiklere, böbrek üstü bezlerine, beyine ve lenf bezlerine de yayılabilir. 

Böbrek kanseri kan tahlilinde çıkar mı?

Böbrek kanseri kan tahlilinde çıkmaz. Kişinin böbrek kanseri olduğunu düşündüren bir kan tahlili yoktur. Ancak böbrek kanserinin ileri evrelerinde, hastalığa bağlı olarak kansızlık görülebilir. Tam kan sayımı ya da hemogram adı verilen testte, genellikle böbrek kanseri olan kişilerde kansızlık (anemi) tespit edilir. 

Böbrek kanseri vücuda yayılır mı?

Böbrek kanseri tedavi edilmezse yayılır yani metastaz yapar. Böbrek kanserinin en sık yayıldığı organ ise akciğerdir. Ayrıca karaciğer, kemik, böbrek üstü bezi, beyin ve lenf düğümlerine de yayılabilir. Tümör ne kadar büyükse yayılma riski de o kadar artar.

Parsiyel nefrektomi ne demek?

Parsiyel nefrektoımi, böbreğin bir kısmının çıkarılması anlamına gelir. Böbrek kanseri tedavisinde uygulanan bir cerrahi işlemdir. Bazı böbrek kanseri hastalarında böbrekteki tümör dokusu ve etrafındaki bir miktar sağlam doku çıkarılır. Buna parsiyel nefrektomi adı verilir. Parsiyel nefrektomide böbrek tamamen alınmadığı için bu işleme  “nefron koruyucu” veya “böbrek koruyucu” cerrahi olak da bilinir.  Parsiyel nefrektomi üç şekilde uygulanabilir. Bunlar açık ameliyat, laparoskopik ve robotik yöntemlerdir. Robotik cerrahi ve laparoskopik cerrahi kapalı olarak uygulanır. 

Böbrek kanseri evre T3 ne demek?

Böbrek kanseri evre T3 dendiğinde, tümörün böbrek ana toplayıcı damarlara, böbreküstü bezine veya böbreği saran yağ tabakasına yayıldığı, ancak böbreği endışraıdan saran ve Gerota fasyasını aşmadığı anlaşılır. Evre T3 böbrek kanseri kandi arasında 3 alt gruba ayrılır. Bunlar; 

  • T3a: Tümör böbreğin toplardamarını (renal ven) veya onun alt dallarını veya böbrek etrafı ve/veya renal sinüs yağlı dokuyu tutmuştur.

  • T3b: Kanser böbrek dışına çıkmıştır ve ana toplayıcı damarı diafragma altına kadar olan bölümde tutmuştur.

  • T3c: Tümör vena kavayı diafragma üstüne kadar tutmuş veya ana toplayıcı damarın (renal ven) duvarını tutmuştur.

Parsiyel nefrektomi sonrası cerrahi sınır pozitifliği

Parsiyel nefrektomi sonrası cerrahi sınır pozitifliği durumunda nasıl bir yol izlenmeli, ne yapılmalı konusu merak edilmektedir. Parsiyel nefrektomi, böbrek kanseri tedavisinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. parsiyel nefrektomi, tüm böbreğin değil, sadece böbrekteki kanserin alınması işlemidir. Cerrahi sınır pozitifliği ise, geride tümör hücresinin kaldığı anlamına gelir. Parsiyel nefrektomi yapılan ve patoloji sonucunda cerrahi sınır pozitifliği, lenfovasküler ve perinöral invazyon olan hastalarında tümör nüksü daha sık görülür. Ancak parsiyel nefrektomi sonrası cerrahi sınır pozitifliği olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında iki grup arasında genel sağkalım açısından bir fark yoktur. Bu nedenle, parsiyel nefrektomi sonrası cerrahi sınır pozitifliğinde, yeniden parsiyel nefrektomi, kalın böbreğin alınması (radikal nefrektomi) ve ablasyon tedavileri yerine aktif izlem yapılması uygun bir seçenektir. 

Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8771139/

T1 böbrek tümörlerinde parsiyel nefrektomi mi, radikal nefrektomi mi?

T1 böbrek tümörlerinde, parsiyel nefrektomi radikal nefrektomi ile benzer onkolojik sonuçlar sağlar.T1 böbrek tümörü, böbreğin içinde olan ve büyüklüğü 7 cm veya daha küçük olan tümör anlaşılır. Parsiyel nefrektomi, böbreğin sadece tümörlü kısmınınn alınması, radikal nefrektomi ise böbreğin tümör ile birlikte tamamının alınmasıdır. 

Böbrek kanseri ameliyatında böbrek üstü bezi alınır mı?

Her böbrek kanseri ameliyatında böbrek üstü bezi alınmaz. Böbrek üstü bezi, böbreklerin hemen üzerinde  bulunan küçük organlardır. Buradan bazı hayati hormonlar salgılanır. Böbrek kanseri, böbreğin alt ucu, ortası ya da üst ucu gibi değişik bölgelerinde olabilir. Üst uçta olan böbrek tümöründe bile, eğer radyolojik olarak böbrek üstü bezi tutulumu yoksa böbrek üstü bezi alınmaz. 

Böbrek kanserinde Fuhrman derecelendirmesi (grade) nedir?

Fuhrman derecelendirmesi, böbrek ürmörleri için geçerli bir derecelendirmedir. Tümör nedeniyle böbreğin tamamı ya da bir kısmı alınabilir. Bazen böbrekteki kitleden biyopsi alınarak incelemeye gönderilir. Mikroskop altında yapılan patolojik incelemede, böbrek kanser hücrelerinin normal bir böbrek hücresine ne kadar benzediği araştırlır. Buna göre hücreler 1'den 4'e kadar derecelendirilir.

  • Fuhrman 1. derece böbrek hücreli kanserde kanser hücresi, normal böbrek hücresine çok benzer. Bu kanser hücreleri genellikle yavaş bölünür, yavaş çoğalır yani kanser daha yavaş ilerler.
  • Fuhrman 4. derece böbrek hücreli kanserde kanser hücresi, normal böbrek hücresine göre oldukça farklı bir yapıdadır. Bu kanser hücreleri çok daha hızlı çoğalır ve daha kötü seyreder.

Fuhrman derecesi ne kadar yüksek olursa böbrek kanseri de o kadar hızlı ilerler.

Kaynak: https://www.kanser.org/

Yeni SSS


Ürolog ve üroloji aynı şey değildir. Üroloji, erkek ve kadınların idrar yolları, erkeklerin üreme sistemi ve böbreklerle ilgili hastalıkların tanı, tedavi ve cerrahi müdahalelerini kapsayan tıp dalıdır. Ürolog ise, üroloji ...


İstanbul varikosel doktorları, üroloji alanında uzmanlaşmış doktorlardır. Bu doktorlara ürolog da denir. Üroloji, erkek üreme sistemi ve idrar yolu hastalıkları üzerine uzmanlaşmış tıp dalıdır. Varikosel tedavisi için genellikle androloji alanlarına sahip ürologlar tercih edilir. ...


Varikosel Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Varikosel nedir? Varikosel, testis torbasındaki toplardamarların genişlemesi ve kıvrımlı hale gelmesi durumudur. Genellikle sol testiste görülür ancak her iki testiste de olabilir. ...


Penis büyütme ameliyatı yapan doktorlar üroloji doktorlarıdır.  Penis büyütme ameliyatı, penisin boyutunu (uzunluk ve/veya kalınlık) arttırmayı amaçlayan cerrahi bir işlemdir. Bu ameliyatlar genellikle esteti ...


Dermatolog ve cildiye aynı anlama gelir. Dermatolog, cilt, saç, tırnak ve mukoz membran hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktordur. Cildiye ise bu hastalıkların teşhis ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır. Halk arasında "cildiye" olarak bilinen bu uzmanlık alanı, ...


Cilt kararması, ciltte melanin pigmentinin aşırı üretimi veya birikmesi sonucu oluşan bir durumdur. Bu durum, vücudun herhangi bir bölgesinde meydana gelebilir ve genellikle zararsızdır. Ancak, bazı durumlarda altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. ...


Akciğer nodülü ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları; Akciğer nodülü nedir? Akciğer nodülü, akciğer dokusunda 3 cm'den küçük, yuvarlak veya oval şekilli bir oluşumdur. Genellikle akciğer grafisi veya tomografisinde tesadüfen fark edili ...


Tip 2 diyabet, büyük ölçüde beslenme alışkanlıklarına bağlıdır ve doğru beslenme ile önlenebilir. Son dönemde, yaygınlaşan mısır şurubu kullanımı, şeker hastalığı vakalarında ciddi artışlara neden olmaktadır. B ...


Göz kapağı ameliyatı yapan doktorlar göz hastalıkları uzmanları (oftalmologlar) veya plastik cerrahi doktorlarıdır.  Göz Hastalıkları Uzmanları (Oftalmolologlar) Göz ve göz çevresiyle ilgili tüm hastalıkları teşhis ve tedavi ederler. Göz kap ...


Ella hapı, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi için kullanılan bir acil doğum kontrol yöntemidir. Korunmasız cinsel ilişkiden veya doğum kontrol yönteminin başarısızlığından sonraki 5 gün (120 saat) içinde alınabilir. Ella'nın etken maddesi ulipristal asetattır ve progesteron hormonuna be ...


Kolesteatom, orta kulakta ve/veya mastoid kemikte keratinize epitelden oluşan, yıkıcı ve genişleyen kist benzeri bir büyümedir. Kanser değildir, ancak aşındırıcı ve genişleyici özellikleri nedeniyle önemli sorunlara neden olabilir. Kolesteatom genellikle tekrarlayan kul ...


2024 yılı itibarıyla Gardasil 9 HPV aşısının tek doz eczane satış fiyatı 3225 TL civarındadır. Ancak, aşıyı sağlık kuruluşlarında yaptırırken uygulanan fiyatlar farklılık gösterebilir. Gardasil 9 Aşı Fiyatı-2024  Gardasil 9 aşı fiyat ...


HPV aşısı için aşağıdaki doktor veya bölümlere başvurabilirsiniz; Aile Hekimi: İlk olarak aile hekiminize danışabilirsiniz. Aile hekiminiz size HPV aşısı hakkında bilgi verebilir, aşı olmanız gerekip gerekmediğini değerlendirebilir ve reçete yazabilir. ...


HPV aşısı, erkeklerde ideal olarak 9-14 yaş arasında 2 doz şeklinde yapılır. Ancak 26 yaşına kadar olan erkekler de 3 doz şeklinde aşı olabilirler. 27-45 yaş arasındaki erkekler için ise, daha önce HPV aşısı ...


HPV aşısı, hem kadınlar hem de erkekler için önemli bir korunma yöntemidir. Erkekler için HPV aşısının önemi son yıllarda daha fazla vurgulanmaya başlanmıştır. Erkekler için HPV aşısının faydaları: Kanserden Korunma: HPV, erkeklerde pe ...